Hubs szolgáltatási feltételek

1.3-as verzió, hatálybalépés dátuma: 2023. november 1.

A Hubs (a „Szolgáltatás”) egy új, előnézeti szolgáltatás, amely lehetővé teszi saját valós idejű kommunikációs platformkészletének beállítását és kezelését a virtuális valóság, a kiterjesztett valóság, az asztali számítógépek, a laptopok vagy a mobileszközök számára. Előfizetéses szolgáltatásként érhető el.

A jelen Szolgáltatási feltételek ismertetik az Ön jogait és kötelezettségeit a Hubs használata során. A Hubs megvásárlásával és használatával biztosítja a Mozilla vállalatot, hogy elolvasta a jelen feltételeket, és elfogadja azokat. Ha egy entitás, például a munkáltatója nevében fogadja el a jelen feltételeket, kijelenti, hogy jogosult az adott entitás kötelezésére. A Hubs régi verziója jelenleg még elérhető, és a jelen Szolgáltatási feltételek szabályozzák, kivéve az 1. szakaszt (Előfizetés a Hubs szolgáltatásra).

1. Előfizetés a Hubs szolgáltatásra

Szüksége lesz egy Mozilla-fiókra

A Szolgáltatás használatához Mozilla-fiók szükséges. A Mozilla-fiók létrehozásához el kell fogadnia a Mozilla-fiókra vonatkozó Szolgáltatási feltételeket és Adatvédelmi nyilatkozatot is.

Fizetés

Fizetés. A Szolgáltatást automatikusan megújuló előfizetési szolgáltatásként kínáljuk. Regisztrációjával felhatalmaz bennünket arra, hogy az Ön által megadott fizetési módot terheljük az előfizetési díjjal a Szolgáltatás első időszakára. Előfizetése minden időszak végén automatikusan megújul, és Ön felhatalmaz bennünket, hogy minden egyes időszakra előfizetési díjat terheljünk. Ha leállítja a fizetést, azonnal felfüggesztjük fiókját, amelyet 2 hónapos fizetéselmaradást követően törölhetünk.

30 napos visszatérítési szabályzat. Amikor először fizet elő a Szolgáltatásra a Mozilla webhelyén keresztül, ha az első 30 napon belül törli fiókját, visszatérítést kérelmezhet, és a Mozilla visszatéríti az első előfizetési időszakot. Ez az ajánlat kizárólag az első előfizetésre érvényes. Ez az Ön országa fogyasztóvédelmi jogszabályai alapján esetlegesen megillető jogok kiegészítése.

Előfizetését bármikor lemondhatja

Lemondás. A Szolgáltatás előfizetését bármikor lemondhatja fiókja inaktiválásával és az előfizetés lemondásával. Ezt megteheti, ha rákattint az „Előfizetés lemondása” hivatkozásra bármely e-mailben, amelyet a Szolgáltatással kapcsolatban küldünk Önnek, vagy lépjen Mozilla-fiókja Előfizetések és fizetések részére, és kattintson a „Lemondás” lehetőségre. Ha a lemondás mellett dönt, az automatikus megújítás leáll, a jövőbeli fizetési időszakokért nem számítunk fel díjat, és az aktuális számlázási ciklus végén elveszíti hozzáférését a Szolgáltatáshoz.

2. Kommunikáció és tartalom

A Hubs lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy információkat (például hangot, videót, szöveget, képeket, 3D-modelleket és jeleneteket) küldjenek más felhasználóknak.

Azzal, hogy regisztrál és létrehozza Hubs virtuális tereket, beleegyezik abba, hogy a Mozilla vállalatnak megadja a Hubs üzemeltetéséhez szükséges összes jogot. Biztosítja továbbá a Mozilla vállalatot arról, hogy rendelkezik vagy megszerezte azokat a jogokat és felhatalmazásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Mozilla vállalatnak biztosítson minden, a Hubs virtuális terek működéséhez szükséges jogot és engedélyt. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, az Ön és felhasználói Hubs virtuális tereken keresztül küldött információk kezelésére, továbbítására és megjelenítésére vonatkozó licencet és engedélyt. Ez magában foglalja a Hubs adatvédelmi nyilatkozatában leírt információk összegyűjtésére és megosztására vonatkozó engedélyt is.

Amikor Ön és felhasználói adatokat küldenek be a Hubs szolgáltatásnak, az információk eredeti létrehozója továbbra is birtokolja a tartalomra vonatkozó jogokat. Ön globális, jogdíjmentes, örök, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, átruházható és továbbengedélyezhető licencet ad a Mozilla vállalatnak az információk, hangok, videók, képek vagy 3D-modellek felhasználására, másolására, módosítására, adaptálására, származékos művek készítésére, terjesztésére, előadására és megjelenítésére a Hubs szolgáltatás működtetése céljából. Ön beleegyezik abba is, hogy eltávolítsuk az Ön által benyújtott információkhoz vagy adatokhoz kapcsolódó metaadatokat. Ha Ön vagy valamelyik felhasználója engedélyezi egy jelenet vagy avatár remixelését, beleegyezik, hogy az adott jelenetet vagy avatárt a CC-BY 3.0 licenc alapján engedélyezi.

Ha többet szeretne megtudni a Hubs működéséről, tekintse meg a forráskódot.

Bármilyen ötlet, javaslat és visszajelzés a Hubs szolgáltatással kapcsolatban, amelyeket nekünk biztosít, teljesen önkéntes, és Ön beleegyezik abba, hogy a Mozilla az ilyen ötleteket, javaslatokat és visszajelzéseket ellenszolgáltatás vagy kötelezettség nélkül felhasználja.

Ön felelős az Ön és a felhasználók által a Hubs szolgáltatás használatával küldött, létrehozott vagy szerkesztett információkért, valamint az információk elküldésének, létrehozásának vagy szerkesztésének következményeiért.

Adatvédelem. Ön felelős a Hubs virtuális tereket használó személyek adatainak védelméért. Ez magában foglalja az összes vonatkozó adatvédelmi jogszabály betartását. A Hubs adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy a Mozilla hogyan fogadja és kezeli az adatokat a Szolgáltatás működtetése érdekében.

A Mozilla egy globális szervezet, és számítógépeink és szolgáltatóink számítógépei a világ különböző országaiban találhatók, beleértve az Egyesült Államokat is. Ez azt jelenti, hogy előfordulhat, hogy az Ön és a felhasználók adatait olyan kiszolgálókon kezelik, amelyek az Ön és felhasználói lakóhelye szerinti országon kívül találhatók, és előfordulhat, hogy az adott ország adatvédelmi szabályozása eltérő szintű, mint az Öné. A Szolgáltatás használatával Ön biztosítja a Mozilla vállalatot, hogy hozzájárul a felhasználók információinak ilyen jellegű továbbításához, és megszerezte a szükséges hozzájárulást a Hubs szolgáltatást használó személyektől.

3. Felhasználási feltételek

A Hubs szolgáltatás használatával Ön elfogadja, hogy betartja a Mozilla felhasználási feltételeit. A Mozilla fenntartja a jogot bármely tartalom eltávolítására, bármely felhasználó felfüggesztésére, és minden olyan Hubs virtuális tér vagy egyéni szoba bezárására, amelyről észszerűen úgy gondolja, hogy megsértette ezeket a feltételeket.

Jogosultság. A fizetős előfizetéses szolgáltatás használatához olyan országban kell tartózkodnia, ahol elérhető a Hubs. A Hubs jelenleg Kanadában, Németországban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban érhető el.

A Hubs használata. Ha aktuális, fizetett előfizetéssel rendelkezik a Hubs szolgáltatásra, a Mozilla engedélyt ad Önnek a használatára a jelen Szolgáltatási feltételek szerint. Nem ruházhatja át vagy értékesítheti tovább a Hubs szolgáltatást. A megvásárolt licenc csak arra a személyre vagy entitásra terjed ki, aki a Hubs-példányhoz társított Mozilla-fiók tulajdonosa.

Az előfizetéssel akár 25 felhasználóval is rendelkezhet Hubs-szobánként, és akár 2 GB tárhelyet biztosíthat a Hubs szolgáltatás számára.

A jogszabályok betartása. Attól függően, hogy Ön és felhasználói hol élnek, és hol tesz elérhetővé Hubs virtuális tereket, Önre bizonyos jogszabályok és rendelkezések, különösen adatvédelmi jogszabályok vonatkozhatnak. Az Ön felelőssége, hogy tisztában legyen a Hubs szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokkal és rendelkezésekkel. Ön és a Mozilla között kizárólag Ön felelős azért, hogy az adatkezelés módja teljes mértékben megfeleljen az összes vonatkozó jogszabályoknak és rendelkezéseknek. Ha többet szeretne megtudni a Hubs működéséről, tekintse meg a forráskódot.

4. A Mozilla jogai

A Mozilla nem biztosít Önnek semmilyen szellemi tulajdonjogot a Hubs szolgáltatás esetében, kivéve, ha a jelen Feltételek kifejezetten másként rendelkeznek. Például a jelen Feltételek nem adnak jogot a Mozilla szerzői jogai, márkanevei, védjegyei, szolgáltatási védjegyei, logói, tartománynevei vagy más megkülönböztető márkajelzések használatára.

A Mozilla a Hubs szoftvert nyílt forráskódú licenc alatt terjeszti. További információkért olvassa el a Hubs licencét, vagy olvassa el a GYIK-et.

5. Szolgáltatások szünetelése, időtartam, felmondás

Folytatjuk a Hubs szolgáltatás fejlesztését. Ennek eredményeként azt tervezzük, hogy idővel frissítjük és módosítjuk a Hubs szolgáltatást. Ezért előfordulhat, hogy ideiglenesen fel kell függesztenünk a szolgáltatást, és nem mindig tudunk erről értesítést küldeni. A Hubs szolgáltatás ilyen jellegű felfüggesztése vagy korlátozása nem jelent Önnek jogalapot kártérítési igény benyújtására a költségek vagy a veszteségek miatt.

Bármikor, bármilyen okból ideiglenesen vagy véglegesen megszakíthatjuk hozzáférését a Hubs szolgáltatáshoz. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, az alábbi megalapozott vélt helyzeteket: (i) Ön megszegte a Feltételeket, (ii) kockázatot vagy lehetséges jogi kitettséget okoz a Mozilla; vagy (iii) a Hubs szolgáltatás nyújtása és üzemeltetése az Ön számára már kereskedelmileg nem életképes. Ha lehetséges, minden észszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a Hubs szolgáltatáson keresztül értesítsük Önt.

A jelen Feltételek minden ilyen esetben megszűntnek tekintendők, beleértve korlátozás nélkül a Hubs használatára vonatkozó engedélyét, kivéve a következő részeket, amelyek továbbra is érvényben maradnak: Kártalanítás, Jogi nyilatkozat; A felelősség korlátozása és Egyéb.

6. Kártalanítás

Ön vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és mentesíti a Mozilla vállalatot, valamint megfelelő anya- és leányvállalatait, a vállalkozóikat, a közreműködőiket, a licencpartnereiket és a partnereiket, valamint azok igazgatóit, tisztségviselőit, munkavállalóit és ügynökeit (a „Biztosított feleket”) minden harmadik féltől származó követeléssel és felmerülő költséggel szemben, beleértve az ügyvédi díjakat, amelyek a Hubs Ön általi használatából erednek vagy ahhoz kapcsolódnak . Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, az Ön vagy felhasználói a Hubs segítségével továbbított, szerkesztett vagy létrehozott tartalmakból származó követeléseket és költségeket.

7. Jogi nyilatkozat, a felelősség korlátozása

A SZOLGÁLTATÁSOKAT „JELEN FORMÁBAN” BIZTOSÍTJUK MINDEN HIBÁJUKKAL EGYÜTT. A JOGSZABÁLYOK SZERINT MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A MOZILLA EZÚTON ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A GARANCIÁT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK HIBÁKTÓL MENTESEK, ÉRTÉKESÍTHETŐK, MEGFELELNEK A MEGADOTT CÉLNAK ÉS NEM JOGSÉRTŐ TERMÉSZETŰEK.

ÖN VISELI A TELJES KOCKÁZATOT A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLNAK MEGFELELŐ KIVÁLASZTÁSÁÉRT, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGÉÉRT ÉS TELJESÍTMÉNYÉÉRT, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL ANNAK A KOCKÁZATÁT, HOGY AZ ÖN ÁLTAL FELTÖLTÖTT TARTALOM TÖRLÉSRE KERÜL VAGY MEGSÉRÜL. A JELEN KORLÁTOZÁS ABBAN AZ ESETBEN IS ÉRVÉNYBEN MARAD, HA BÁRMELY JOGORVOSLAT NEM ÉRI EL AZ EREDETI CÉLJÁT. EGYES ÁLLAMOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A JELEN JOGI NYILATKOZAT NEM VONATKOZIK ÖNRE.

A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGKÍVÁNT MÉRTÉKEN KÍVÜL A MOZILLA NEM FELELŐS SEMMILYEN, A JELEN FELTÉTELEKBŐL EREDŐ VAGY AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK ELLEHETETLENÜLÉSÉBŐL EREDŐ KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN HÍRNÉVVESZTÉST, MUNKABESZÜNTETÉST, HASZONVESZTÉST, ADATVESZTÉST, SZÁMÍTÓGÉPES MEGHIBÁSODÁST VAGY MŰKÖDÉSI ZAVART, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA TÁJÉKOZTATÁST KAPTAK AZ ILYEN JELLEGŰ VESZÉLYEK LEHETŐSÉGÉRŐL, VALAMINT A KÁRIGÉNY ALAPJÁTÓL (SZERZŐDÉS, MAGÁNVÉTEK VAGY EGYÉB) FÜGGETLENÜL. A MOZILLA KOLLEKTÍV FELELŐSSÉGE A JELEN MEGÁLLAPODÁS SZERINT NEM HALADJA MEG AZ 500 USD (ÖTSZÁZ DOLLÁR) ÉRTÉKET. EGYES ÁLLAMOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES VAGY KÜLÖNLEGES KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A JELEN JOGI NYILATKOZAT NEM VONATKOZIK ÖNRE.

8. A jelen Feltételek módosítása

A Mozilla időről időre frissítheti a jelen Feltételeket. A frissített Feltételeket online tesszük közzé. Érdemi változások esetén a frissítést bejelentjük a Mozilla bejelentések céljára használt szokásos csatornáin, például blogbejegyzésekben, fórumokon vagy magában az adott szolgáltatásban, ebben az esetben: Hubs.

Az új Feltételek közzétételét követően a Hubs további használata az új Feltételek elfogadását jelenti. A kényelmesebb áttekintés érdekében a jelen oldal tetején közzétesszük a hatályba lépés dátumát.

9. Kapcsolat

Támogatásért, visszajelzésért vagy a Hubs szolgáltatással való visszaélések vagy a Felhasználási feltételek megsértésének bejelentéséhez írjon a hubs@mozilla.com címre.

Megtekintheti a szerzői jogok vagy védjegybitorlás megsértésével kapcsolatos panaszokra vonatkozó szabályzatunkat.

Egyéb értesítésekért írjon a legal-notices@mozilla.com címre, vagy a Mozilla Corporation számára. Mozilla Corporation
Attn: Mozilla – Legal Notices
149 New Montgomery Street
4th Floor
San Francisco, CA 94105

legal-notices@mozilla.com

A jelen Feltételek lefordított változata és az angol nyelvű változat közötti ellentmondás vagy kétértelműség esetén az angol nyelvű változat az irányadó.