Synchronizujće swój Firefox na kóždym graće

Mějće přistup k swojim zapołožki, hesłam, wočinjenym rajtarkam a wjace – wšudźe, hdźež Firefox wužiwaće a sychronizujće je.

Registrować

  Priwatnosć na lochke wašnje

  Wšitko, štož za Firefox Sync trjebaće, je konto Firefox.

  Zaklučujće swoje daty

  Waš zaklučowanski kluč potajnstwo wostawa, kotrež jenož wy a waše awtorizowane graty znaja.

  Čujće so wěsty

  Składujemy waše zaklučowane daty na swojich serwerach, zo njebychmy móhli je čitać.

Synchronizujće w štyrjoch lochkich krokach:

 1. Wočińće meni horjeka naprawo w Firefox a wubjerće „Pola Sync přizjewić“.
 2. Klikńće na „Prěnje kroki“ we wočinjacym so rajtarku.
 3. Zapodajće e-mejlowu adresu a hesło, zo byšće „konto konto Firefox załožił.“
 4. Klikńće na „Dale“, zo byšće wobkrućensku e-mejlku dóstał.

Po tym zo sće swoju e-mejl přepruwował a na wobkrućenski wotkaz kliknył, so Firefox awtomatisce w pozadku synchronizuje.

Wjace pomocy wo rjadowanju wašeho konto Firefox