Přeńdźće wot Chrome do Firefox wob mało mjeńšin

Móžeće spěšnje k Firefox přeńć, je lochko a bjez rizika. Firefox waše zapołožki, awtowudospołnjenja, hesła a nastajenja z Chrome importuje.

  1. Wubjerće, štož chceće z Chrome přewzać.
  2. Dajće Firefox zbytk činić.
  3. Wjeselće so nad spěšnišim internetom, zarjadowanym za was.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox