Dźiwajće na to, zo sće škitany, kóždy raz, hdyž do interneta dźeće

Wulki dźak, zo najnowši wobhladowak Firefox wužiwaće. Hdyž Firefox wužiwaće, podpěrujeće lěpši web za sebje a wšěch druhich. Nětko móžeće so škitać.