Firefox sćahnyć

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Pokazki priwatnosće Firefox

Čińće wjace z přeměstnjenymi widejemi

Got things to do and things to watch? Do both using Picture-in-Picture in Firefox. It lets you pop a video out of its webpage and pin it to your screen so you can keep watching while you’re on other pages, tabs and apps.

Tak to funguje:

  1. Wothrajće widejo w swojim wobhladowaku Firefox, kaž tute.
  2. Klikńće na tłóčatko Wobraz-we-wobrazu, kotrež so nad widejom jewi, a widejo so přeměstni.
  3. Křižujće po druhich rajtarkach abo samo zwonka Firefox. Widejo na městnje wostanje!
  4. Wospjetujće kroki 1-3, zo byšće tak wjele widejow wobraz-we-wobrazu měł kaž chceće.

Tři dalše móžnosće, kak da so Wobraz-we-wobrazu wužiwać

Přednošk abo zetkanje wobhladać, mjeztym zo něšto notěrujeće

Wideo nawoda z receptom wočinjene dźeržeć, mjeztym zo wariće

Kóčki, psyki a dźěći zabawjeć, mjeztym zo dźěło činiće