Składujće tutu zapołožku

Dajće swoje fawority z hwězdnym symbolom zapołožkow sortěrować, kotryž wam zmóžnja, swojske mjena a rjadowak spěšnje přidać. Wobhladajće sej potom swoju lajstu zapołožkow, zo byšće zawěsćił, zo swoje najlubše wotkazy z wočow njezhubjeće.

Wužiwajće swoju zapołožku po puću

Wužiwajće swoje fawority po puću. Wužiwajće Firefox Sync, zo byšće přez wšě graty přistup k swojim zapołokam měł, wot desktopa do mobilneho grata. Abo spytajće Pocket, zo byšće nastawk abo stronu online składował a so pozdźiśo wróćił - samo bjez interneta.

Tu zapołožku přiměrić

Zaběrajće so dokładnje z kóždym přidatkom z funkciju zrjadowaka zapołožkow, kotryž wam do mozow zajědźe, wot strony połneje z fotami wobrazowki přez bóčnicu za spěšne přepinanje hač do schowanych priwatnych zapołožkow.