Najnowša mašina Firefox: Firefox Quantum

Firefox Quantum je rewolucija we wuwiću Firefox był. Smy w lěće 2017 nowy, błyskospěšny wobhladowak wutworili, kotryž so stajnje polěpšuje. Firefox Quantum je Firefox Browser.

Dalše informacije wo Firefox Quantum

  • Priwatnosć na prěnim městnje

    Firefox was online njewuskušuje. Blokujemy wjele znatych slědowacych plackow třećich a damy wam połnu kontrolu.

  • Superspěšny

    Wobstarajće sej spěšnosć a wěstotu. Firefox je spěšny, dokelž wašim aktiwitam njeslědujemy.

  • Wuwiwa so přeco

    Wotkryjće wšě wuběrne funkcije Firefox.