Firefox sćahnyć

Firefox so na Windows 8.1 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Firefox so na macOS 10.14 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Pokazki priwatnosće Firefox

Najnowša mašina Firefox: Firefox Quantum

Firefox Quantum je rewolucija we wuwiću Firefox był. Smy w lěće 2017 nowy, błyskospěšny wobhladowak wutworili, kotryž so stajnje polěpšuje. Firefox Quantum je Firefox Browser.

Firefox sćahnyć

Firefox so na Windows 8.1 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Firefox so na macOS 10.14 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Pokazki priwatnosće Firefox

Dalše informacije wo Firefox Quantum

  Priwatnosć na prěnim městnje

  Firefox was online njewuskušuje. Blokujemy wjele znatych slědowacych plackow třećich a damy wam połnu kontrolu.

  Superspěšny

  Wobstarajće sej spěšnosć a wěstotu. Firefox je spěšny, dokelž wašim aktiwitam njeslědujemy.

  Wuwiwa so přeco

  Wotkryjće wšě wuběrne funkcije Firefox.