Budźće dobrowólnik pola Mozilla!

#IAmAMozillian

Zetkajće so z Mozillačanami z cyłeho swěta. Zhońće wjace wo projektach, na kotrychž su dźěłali a wobhladajće sej, z čimž tuchwilu pomhaja.

Witajće, sym Michael, Mozillačan w Šwicarskej

Sym w lěće 2008 jako młodostny započał, korektury za Firefox přinošować. Štyri lěta pozdźišo sym rozsudźił, so z oficielnym reprezentantom Mozilla stać a pomham wot toho časa, šwicarske zhromadźenstwo Mozilla natwarić.

Tuchwilu pomham z:

  • Webmaker
  • Hack-a-thony
  • Localization

Nimo organizowanja podawkow zhromadźenstwa w Šwicarskej koordinuju tež podawki w Němskej a Awstriskej, tak zo sym jedyn z mało Mozillačanow, kotřiž pomhaja, podawki w třoch rozdźělnych krajach na nohi stajić — w interwalu por měsacow mjez nimi.

Mój cil je nětko, naše globalne zhromadźenstwo přez lokalizowanje (přełožowanje), programowanje a projekty z Webmaker dale powjetšić. Jeli maće zajim, stajće so ze mnu do zwiska.

Zetkajće so z wjace Mozillačanami

Čitajće tu jich stawizny a wotkryjće hišće wjace na Twitter z #IAmAMozillian