Budźće dobrowólnik pola Mozilla!

#IAmAMozillian

Zetkajće so z Mozillačanami z cyłeho swěta. Zhońće wjace wo projektach, na kotrychž su dźěłali a wobhladajće sej, z čimž tuchwilu pomhaja.

Witajće, sym Rubén, Mozillačan w Španiskej

Dźěłam ze zhromadźenstwom Mozilla wot lěta 2004 hromadźe, pomhajo při lokalizaciji websydłow, kwalitnej kontroli, podpěrje wužiwarjow a marketingu zhromadźenstwa. Sym tež pomhał, podawki w Španiskej organizować a wuwjedźech nadawki informatiki znutřka španiskeho zhromadźenstwa Mozilla.

Tuchwilu pomham z:

  • lokalizaciju Mozilla.org
  • mentorstwowym programom Mozilla Hispano
  • Podawki zhromadźenstwa

Zetkajće so z wjace Mozillačanami

Čitajće tu jich stawizny a wotkryjće hišće wjace na Twitter z #IAmAMozillian