מדיניות הפרטיות של Mozilla

מהו "מידע אישי"?

עבורנו, "מידע אישי" הוא מידע שבעזרתו ניתן לזהות אותך, כגון השם או כתובת הדוא"ל שלך.

כל מידע שאינו שייך להגדרה זו נקרא "מידע שאינו אישי".

אם אנו שומרים את המידע האישי שלך ביחד עם מידע שאינו אישי, נתייחס לשילוב זה כאל מידע אישי. אם נסיר את כל המידע האישי מקבוצת נתונים, המידע שיישאר יהיה מידע שאינו אישי.

כיצד אנו מקבלים מידע עליך?

אנו מקבלים מידע עליך כאשר:

  • אתה מספק לנו אותו ישירות (למשל, כאשר אתה בוחר לשלוח לנו דוחות קריסה);
  • אנו אוספים את המידע אוטומטית באמצעות המוצרים והשירותים שלנו (למשל, כאשר דפדפן Firefox שלך מבצע בדיקה כדי לברר אם הוא מעודכן);
  • מישהו אחר מעביר לנו מידע עליך (למשל, כאשר תוכנת Thunderbird פועלת מול ספקי הדוא"ל שלך כדי להגדיר את חשבונך); או
  • אנו מנסים ללמוד עליך דברים נוספים באמצעות המידע שסיפקת לנו (למשל, כאשר אנו משתמשים בכתובת ה-IP שלך כדי לבצע התאמה אישית לחלק מהשירותים שלנו).

מה אנו עושים עם המידע שלך לאחר שהוא נמצא בידינו?

אם סיפקת לנו מידע, אנו נשתמש בו בהתאם לתנאי האישור. באופן כללי, המידע שלך עוזר לנו לספק ולשפר את המוצרים והשירותים שאנו מספקים לך.

מתי אנחנו משתפים מידע שלך עם אחרים?

  • אם ביקשנו וקיבלנו את הסכמתך לשתף אותו.
  • כדי לעבד מוצרים ושירותים או לספק לך אותם, אך רק בתנאי שהגורמים שיקבלו את המידע שלך מחויבים בחוזה לטפל בנתונים בדרכים שאושרו על-ידי Mozilla.
  • כדי לעמוד במחויבות שלנו לפעול בפתיחות. לעתים, אנו מפיצים מידע כדי לשפר את מוצרינו וכדי לקדם פתיחות באינטרנט. כשנעשה זאת, נסיר את כל המידע האישי שלך וננסה למסור אותו באופן שימזער את הסיכון לזהות אותך באמצעותו.
  • אם הדבר נדרש על-פי חוק. אנו מצייתים לחוק בכל פעם שאנו מקבלים בקשה בנוגע אליך מגורם ממשלתי או בהקשר של תביעה משפטית. אנו ניידע אותך אם נתבקש למסור מידע אישי עליך בדרך זו, אלא אם נהיה מנועים מלעשות זאת על-פי חוק. אם נקבל בקשות מסוג זה, נמסור את המידע האישי שלך רק אם נהיה סבורים בתום לב שהחוק מחייב אותנו לעשות זאת. דבר מהאמור במדיניות זו אינו מכוון להגביל כל הגנה משפטית או זכות לערעור שעשויה להיות לך בנוגע לבקשה של גורם צד שלישי למסור את המידע שלך.
  • אם אנו סבורים שהדבר נדרש כדי למנוע נזק לך או למישהו אחר. אנו נשתף את המידע שלך באופן זה, אם נהיה סבורים בתום לב שהדבר נדרש באופן סביר לשם הגנה על: הזכויות, הרכוש או הבטיחות שלך, משתמשים אחרים שלנו, Mozilla או הציבור.
  • אם יחול שינוי במבנה הארגוני או במעמד שלנו (אם נעבור שינוי ארגוני, רכישה או פשיטת רגל), אנו עשויים להעביר את המידע שלך למי שיחליף אותנו או לשותף.

כיצד אנו מאחסנים את המידע האישי שלך ומגנים עליו?

אנו מחויבים להגן על המידע האישי שלך כאשר הוא נמצא בידינו. אנו נוקטים באמצעי אבטחה פיזיים, עסקיים וטכניים. על אף מאמצינו, אם נגלה שקיימת הפרת אבטחה, ניידע אותך כדי שתוכל לבצע את הפעולות הנחוצות להגנתך.

כמו כן, איננו רוצים להחזיק במידע האישי שלך יותר זמן מהדרוש, לכן אנו שומרים אותו רק כל עוד הוא נחוץ למטרה לשמה הוא נאסף. אם המידע כבר אינו נחוץ לנו, אנו נוקטים צעדים להשמדתו, אלא אם קיימת דרישה על-פי חוק לשמור אותו לפרק זמן נוסף.

מה עוד עליך לדעת?

אנו ארגון בין-לאומי, והמחשבים שלנו נמצאים במקומות שונים ברחבים העולם. כמו כן אנו משתמשים בספקי שירותים, שהמחשבים שלהם גם הם נמצאים במדינות שונות. פירוש הדבר שהמידע שלך עשוי להגיע לאחד מהמחשבים האלה במדינה אחרת, ושבמדינה זו עשויות להיות תקנות שונות לאבטחת נתונים מאלה הקיימות במדינה שלך. בכך שאתה מספק לנו מידע, אתה מביע הסכמה להעברת המידע שלך בדרך זו. אין זה משנה באיזו מדינה המידע שלך נמצא, אנו מצייתים לחוק החל, וגם עומדים בכל מחויבות שאנו מביעים במדיניות פרטיות זו.

אם אתה מתחת לגיל 13, איננו מעוניינים במידע האישי שלך ועליך להימנע ממסירתו לנו. אם אתה הורה לילד שגילו מתחת ל-13 שנים, ואתה סבור שהוא מסר לנו מידע אישי – אנא צור קשר כדי שנסיר את המידע של ילדך.

מה אם נשנה את מדיניות הפרטיות או איזו מהודעות הפרטיות שלנו?

ייתכן שנצטרך לבצע שינויים במדיניות זו ובהודעות שלנו. השינויים יפורסמו באינטרנט. אם יחולו שינויים משמעותיים, נכריז על העדכון בערוצים הרגילים שמשמשים את Mozilla להודעות מסוג זה, כגון פוסטים בבלוג ופורומים. אם תמשיך להשתמש במוצר או בשירות לאחר תאריך כניסת השינויים לתוקף, תביע את הסכמתך לשינויים אלה. כדי להקל עליך את העיון במדיניות, יצוין תאריך הכניסה לתוקף בחלקו העליון של הדף.

Contact Mozilla

If you want to make a correction to your information, or you have any questions about our privacy policies, please get in touch with:

Mozilla Corporation
Attn: Mozilla - Privacy
2 Harrison St., # 175,
San Francisco, CA 94105
USA
compliance@mozilla.com

See here for Data Subject Access Requests. If you are under 13, we don’t want your personal information, and you must not provide it to us. If you are a parent and believe that your child who is under 13 has provided us with personal information, please contact us to have your child’s information removed.

For product support requests, please visit our forums.