Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Mozilla

Τι εννοούμε όταν λέμε "προσωπικά δεδομένα";

Για μας, ο όρος "προσωπικά δεδομένα" σημαίνει εκείνες τις πληροφορίες που σας ταυτοποιούν, όπως το όνομά σας ή η διεύθυνση email σας.

Κάθε δεδομένο που δεν εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία είναι ένα "δεδομένο μη προσωπικού χαρακτήρα."

Εάν αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα μαζί με δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, τότε θα χαρακτηρίζουμε ολόκληρο τον συνδυασμό ως προσωπικά δεδομένα. Εάν αφαιρέσουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα από ένα σύνολο δεδομένων, τότε αυτό που απομένει θα είναι δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα.

Πώς πληροφορούμαστε τα δεδομένα που σας αφορούν;

Πληροφορούμαστε δεδομένα που σας αφορούν όταν:

  • μας τα παρέχετε εσείς απευθείας (π.χ. όταν επιλέγετε να μας στέλνετε αναφορές απροσδόκητου τερματισμού – crash reports),
  • τα συλλέγουμε αυτόματα μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας (π.χ. όταν ελέγχουμε εάν η έκδοση του Firefox που χρησιμοποιείτε είναι ενημερωμένη),
  • κάποιος άλλος μας δίνει πληροφορίες για σας (π.χ. το Thunderbird συνεργάζεται με τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε για την δημιουργία του λογαριασμού σας), ή
  • όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα για σας βάσει των πληροφοριών που μας έχετε δώσει (π.χ. όταν χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση IP σας για να επιλέξουμε την γλώσσα για ορισμένες από τις υπηρεσίες μας).

Τι κάνουμε με τα δεδομένα που σας αφορούν από την στιγμή που τα λαμβάνουμε;

Όταν μας δίνετε προσωπικά δεδομένα, θα τα χρησιμοποιούμε με εκείνους τους τρόπους για τους οποίους μας έχετε δώσει την άδειά σας. Γενικώς, θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που σας αφορούν για τον σκοπό της προσφοράς και της βελτίωσης των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας προς σας.

Για χρήστες στην ΕΕ, τον ΕΟΧ και την Ελβετία: ανατρέξτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Πότε κοινοποιούμε τα δεδομένα που σας αφορούν σε άλλους;

  • Όταν έχουμε την άδειά σας να το κάνουμε.
  • Για την επεξεργασία ή την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε σας, αλλά μόνον εάν τα νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τα δεδομένα που σας αφορούν έχουν αναλάβει συμβατικά την υποχρέωση να αντιμετωπίζουν τα δεδομένα με τρόπους εγκεκριμένους από τη Mozilla.
  • Όταν εκτελούμε την αποστολή μας να παραμένουμε ανοικτοί. Ορισμένες φορές γνωστοποιούμε δεδομένα για να κάνουμε καλύτερα τα προϊόντα μας και να προάγουμε το ανοικτό διαδίκτυο, αλλά όταν το κάνουμε θα αφαιρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας και θα προσπαθούμε η γνωστοποίηση να γίνεται με τρόπο που θα ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της εκ νέου διαπίστωσης της ταυτότητάς σας.
  • Όταν το απαιτείται από τον νόμο. Τηρούμε το νόμο όταν λαμβάνουμε σχετικά με σας αιτήματα από μια Δημόσια ή Δικαστική Αρχή. Θα σας ενημερώσουμε όταν μας ζητηθεί να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας με αυτόν τον τρόπο, εκτός εάν αυτό είναι νομικά απαγορευμένο. Όταν λαμβάνουμε τέτοιου είδους αιτήσεις, αποδεσμεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνον εάν πιστεύουμε καλή τη πίστη ότι ο νόμος απαιτεί να το κάνουμε. Κανένα από τα περιεχόμενα της παρούσας πολιτικής δεν αποσκοπεί στον περιορισμό τυχόν νομικής υπεράσπισης ή ενστάσεων που εσείς μπορεί να έχετε έναντι του αιτήματος κάποιου τρίτου μέρους για την γνωστοποίηση των στοιχείων σας.
  • Όταν πιστεύουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για την αποτροπή πρόκλησης βλάβης σε σας ή σε κάποιον άλλο. Θα κοινοποιούμε τα δεδομένα που σας αφορούν κατ’ αυτόν τον τρόπο μόνον εάν σύμφωνα με την καλή πίστη πιστεύουμε ότι αυτό είναι εύλογα απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων, των περιουσιακών στοιχείων ή της ασφάλειας, της δικής σας, των άλλων χρηστών μας, της Mozilla, ή του κοινού.
  • Εάν μεταβληθεί η οργανωτική δομή μας ή το καθεστώς μας (εάν προχωρήσουμε σε αναδιάρθρωση, αποκτηθούμε από άλλο νομικό πρόσωπο ή πτωχεύσουμε) μπορεί να μεταβιβάσουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν σε διάδοχο ή συνδεόμενη επιχείρηση.

Πώς αποθηκεύουμε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Έχουμε αναλάβει την δέσμευση να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας από την στιγμή που τα λαμβάνουμε. Εφαρμόζουμε πραγματικά, επιχειρηματικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας. Παρά τις προσπάθειές μας, αν πληροφορηθούμε την ύπαρξη κάποιας παραβίασης ασφαλείας, τότε θα σας ειδοποιήσουμε έτσι που να μπορέσετε να λάβετε τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα.

Επίσης, δεν θέλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περισσότερο χρόνο από εκείνον που τα χρειαζόμαστε, συνεπώς τα διατηρούμε μόνον για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να επιτελεστεί ο σκοπός για τον οποίο τα συλλέξαμε. Από την στιγμή που δεν τα χρειαζόμαστε πλέον, προβαίνουμε σε ενέργειες για την καταστροφή τους εκτός εάν ο νόμος απαιτεί να τα διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τι άλλο θέλουμε να γνωρίζετε;

Είμαστε μια παγκόσμια οργάνωση και οι Η/Υ μας βρίσκονται σε αρκετά διαφορετικά μέρη σε ολόκληρο τον κόσμο. Χρησιμοποιούμε επίσης παρόχους υπηρεσιών, που επίσης μπορεί να διαθέτουν Η/Υ σε διάφορες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα σας μπορεί να καταλήξουν σε κάποιον από αυτούς τους Η/Υ σε μια άλλη χώρα, και ότι αυτή η χώρα μπορεί να έχει ένα διαφορετικό επίπεδο ρυθμίσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων από την δική σας. Παρέχοντάς μας πληροφορίες, συγκατατίθεστε σε αυτού του είδους τη μεταβίβαση των δεδομένων σας. Ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία βρίσκονται τα δεδομένα σας, συμμορφωνόμαστε με το εφαρμοστέο δίκαιο και τηρούμε τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εάν είστε μικρότερος από 13 ετών, δεν θέλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν θα πρέπει να μας τα δίνετε. Εάν είστε γονιός και πιστεύεται ότι το παιδί σας, που είναι μικρότερο των 13 ετών, μας έχει δώσει προσωπικά του δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να αφαιρεθούν τα στοιχεία του παιδιού σας.

Τι θα γίνει αν αλλάξουμε αυτήν την πολιτική;

Ενδεχομένως να χρειαστεί να αλλάξουμε αυτή την πολιτική και τις ειδοποιήσεις μας. Οι ενημερώσεις θα αναρτώνται online. Αν οι αλλαγές είναι ουσιαστικές, θα ανακοινώνουμε την ενημέρωση μέσω των συνήθων καναλιών της Mozilla, όπως μέσω αναρτήσεων σε blog και μέσω forum. Η συνέχιση της χρήσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ των εν λόγω αλλαγών αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας των εν λόγω αλλαγών. Για να διευκολύνεστε στον έλεγχό σας, θα αναρτούμε μια ημερομηνία θέσης σε ισχύ στο επάνω μέρος της σελίδας.