Synchronizěrujśo swój Firefox na kuždem rěźe

Mějśo pśistup k swójim cytańskim znamjenjam, gronidłam, wócynjonym rejtarikam a wěcej – wšuźi, źož Firefox wužywaśo a sychronizěrujśo je.

Registrěrowaś

  Priwatnosć na lažki nałog

  Wšykno, což za Firefox Sync trjebaśo, jo Firefox Account.

  Koděrujśo swóje daty

  Waš koděrowański kluc pótajmstwo wóstawa, kótarež jano wy a waše awtorizěrowane rědy znaju.

  Cujśo se wěsty

  Składujomy waše skoděrowane daty na swójich serwerach, až njeby my mógli je cytaś.

Synchronizěrujśo w styrich kšacach:

 1. Wócyńśo meni górjejce napšawo w Firefox a wubjeŕśo „Pla Sync pśizjawiś“.
 2. Klikniśo na „Prědne kšace“ we wócynjajucem se rejtariku.
 3. Zapódajśo e-mailowu adresu a gronidło, aby „Firefox Accountzałožył.“
 4. Klikniśo na „Dalej“”, aby wobkšuśeńsku mailku dostał.

Za tym až sćo pśeglědał swóju e-mail a kliknuł na wobkšuśeński wótkaz, se Firefox awtomatiski w slězynje synchronizěrujo.

Wěcej pomocy wó zastojanju wašogo Firefox Account