Firefox ześěgnuś

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Źiwajśo na to, až sćo šćitany, kuždy raz, gaž do interneta źiśo

Wjeliki źěk, až nejnowšy wobglědowak Firefox wužywaśo. Gaž Firefox wužywaśo, pódpěraśo lěpšy web za sebje a wšych drugich. Něnto móžośo se šćitaś.