Firefox ześěgnuś

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Zlubjenje priwatnosći Firefox

Mjenjej gromaźiś

Jo naša zasada, mjenjej wó was wěźeś

Wšykne tech-pśedewześa daty gromaźe, aby swóje produkty pólěpšyli. Ale za to njetrjebaju wjele z wašych wósobinskich informacijow. Jadnučke daty, kótarež comy, su daty, kótarež na kóńcu wam słuže. Pšašamy se sebje: Trjebaśo to pópšawem? Za co je trjebamy? A gdy móžomy je lašowaś?

Wěsće wobchowaś

Procujomy se kradu, aby waše wósobinske informacije šćitali

Datowa wěstota je komplicěrowana – abo měła nanejmjenjej byś. Togodla cynimy pśidatne kšace, aby daty, kótarež mamy, klasificěrowali, pšawidła za składowanje a šćitanje kuždego typa doźaržali a wóspjetujomy to za naše procese pśecej zasej. Waša priwatnosć ma za nas prioritu. Inwestěrujomy do njeje. Smy jej zawězane. Pokazujomy samo drugim předewześam, kak muse to cyniś.

Žedne pótajmnosći

Buźośo pśecej wěźeś, na comž sćo.

Namamy žedne schowane wótglědy. Naš wobchod wót togo njewótwisujo, wašu dowěru znjewužywaś. Našo wuzjawjenje wó škiśe datow jo napšawdu cytajobna. A jolic cośo se do datow macnuś, kótarež gromaźimy – naš kod jo zjawny. Ako my teke.