Mae yna ffordd o ddiogelu eich preifatrwydd. Ymunwch â Firefox.

Gwnewch safiad yn erbyn diwydiant sy'n eich troi chi'n gynnyrch.

Rydych wedi mewngofnodi
i Firefox.
Nawr rhowch gynnig ar Firefox Monitor.

Gweld os ydych chi wedi bod yn rhan o dor-data ar-lein.

Mewngofnodwch i Monitor

Ymunwch â Firefox

Rhowch eich cyfeiriad e-bost i ddechrau.

Drwy fynd yn eich blaen, rydych yn cytuno i'r Amodau Gwasanaeth a'r Hysbysiad Preifatrwydd.

Dyma'n teulu o gynnyrch sy'n blaenoriaethu preifatrwydd.

Ar gael ar bob dyfais, heb deimlo'n gaeth i un system weithredu.

Cael y parch rydych yn ei haeddu.

Byddwch bob amser yn cael y gwir oddi wrthym ni. Mae popeth rydym yn ei greu a'i wneud yn cadw'n Addewid Data Personol :

Cymerwch lai.
Ei gadw'n ddiogel.
Dim cyfrinachau.

Cael y wybodaeth i'ch cadw'n ddiogel.

Dysgwch bopeth y mae angen i chi ei wybod (ond ddim hyd yma) am aros yn graff ac yn ddiogel ar-lein, gan rai o arbenigwyr mwyaf blaenllaw'r byd.

A bod yn rhan o ddiogelu'r rhyngrwyd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Helpwch ni i greu Firefox gwell i bawb.

Ymunwch â'r ysbryd cod agored drwy brofi cynnyrch sydd ar y gweill.

Helpwch ni i gadw golwg ar y cwmnïau technoleg mawr.

Rydym yn cefnogi cymunedau ledled y byd sy'n gwneud safiad dros rhyngrwyd iachach. Ychwanegwch eich llais i'r frwydr.