Isaziso Sabucala SeFirefox OS

IMozilla iyikhathelelo ezaBucala zakho. Xa iFirefox OS ithumela inkcazelo, Inkqubo-mgaqo Wabucala WeMozilla uchaza indlela yokusingatha inkcazelo.

Izinto omele uzazi

Ifirefox OS iqhagamshelana nathi kunye nabanye ukuze ilungiselele iinkalo zeemveliso

  • Uhlaziyo: Ukuzigcina isexesheni, iFirefox OS ngokuzenzekelayo iqhagamshelana nolawulo lweenkonzo okanye egameni labavelisi besixhobo. Ifirefox OS ikwahlola ngokuzenzekelayo uhlaziyo losetyenziso olufakelweyo ngokuthumela isicelo kwiFirefox Marketplace okanye, ukuba ifakiwe usetyenziso oluvela kwenye indawo, olo setyenziso lweenkonzo zomvelisi.
  • Indawo: Xa uvula iinkonzo zendawo, iFirefox OS inokusebenzisa iindawo ezahlukeneyo zendawo, kuquka iGPS, iAGPS, kunye nabanye abanikezeli beenkonzo zokufunda iindawo. Unokuyivalala inkonzo yeendawo yeFirefox OS "Sethingi" kusetyenziso lwesixhobo sakho. Funda okungakumbi malunga nemiqathango yoMnikezeli Weenkonzo we-AGPS.
  • Ukusebenzisa Okokuqala: Ukuze ukwazi ukuba nohlaziyo olufanelekileyo noseyenziso, iFirefox ithumela iMozilla inkcazelo yokuqala kube kanye xa iqalisa ukusebenza. Funda Okungakumbi
  • Usetyenziso: Ukuze uphucule okuqulethwe yiFirefox Marketplace, iFirefox OS ithumela “Isicelo Senkcazelo Yokusetyenziswa" (umze. ixesha obusebenza ngalo, izihlandlo ovula ngazo/uvale/icime, izihlandlo zokukhupha izixhobo zeFirefox OS) kwiMozilla. Unokuyekisa ukwabelana kweSicelo Senkcazelo Yokusetyenziswa kusetyenziso lwezixhobo zeFirefox OS “Iisethingi”. Funda okungakumbi
  • Ijini Yokufuna Inikela Ngenkcazelo: Ukuze uphucule ukufuna kwizixhobo zeFirefox OS, iFirefox OS ithumela inkcazelo kwiMozilla malunga nokuba yiyiphi injini yokufuna eze neziphumo kwisixhobo. Unokuyekisa injini yokufuna inkcazelo kusetyenziso lwezixhobo lweFirefox OS “Iisethingi”. Funda okungakumbi

Esi sixhobo usisebenzisayo, sidla ngokuba yiselfowuni, siyilwe ngabantu abaninzi. Esi saziso sigubungela indlela iMozilla ehambisa ngayo inkcazelo kuhlelo olusemthethweni okanye kwiFirefox OS egunyazisiweyo yiMozilla.

  • Ukuba ubona usetyenziso lomnye umntu kuneMozilla, kuza kusebenza umgaqo-nkqubo wabucala.
  • Ifirefox OS ivumela ukusetyenziswa kweenkonzo eziliqela, ezifana nemeyile okanye umnikezeli wezentlalo.. Umgaqo-nkqubo wezo nkonzo uza kusebenza xa ukhetha ukusebenzisa bona.