Sa ga’ue gi’iaj Firefox

Natsïj ni'iajt daj hua nej sa nikaj Firefox nakàa 'naj

Si ga'ue gi'iaj sun si sistema nga Firefox, sani ga'ue garahuet nga nej versión na.

Nitaj si aran' si agat' nga sa ni'ñan da' gi'iaj sunj nga Firefox.

Nitaj si aran' si agat' nga sa ni'ñan da' gi'iaj sunj nga Firefox.

Ganiko'nej nuguan' na da' gi'iaj sunt nga Firefox.

Firefox Nuguan' huìi

Sa rugûñu'unj nej sa nikaj Firefox