பயர்பாக்ஸ் உலாவி

100% புதிய, வரம்பற்ற, நெறிமுறை உலாவி

பயர்பாக்ஸை பதிவிறக்கு — தமிழ்

உங்கள் கணினி Firefoxகான தேவைகளை அடையாமலிருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் இந்த பதிப்புகளில் ஒன்றை முயற்சிக்க முடியும்.

பயர்பாக்ஸை பதிவிறக்கு — தமிழ்

உங்கள் கணினி பயர்பாக்ஸை இயக்க வேண்டிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவில்லை.

உங்கள் கணினி பயர்பாக்ஸை இயக்க வேண்டிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவில்லை.

பயர்பாக்சை நிறுவுவதற்கு தயவுசெய்து இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

பயர்பாக்ஸ் தனியுரிமை

அதிக வேகம்

இணையமே! செல்லலாம், நாங்கள் கடந்தை ஆண்டை பயர்பாக்சின் செயல்திறனை அதி ஊட்டமூட்ட செலவிட்டோம். இப்போது தொடக்க வேகமாகியது, கீற்றுகளை மாற்றுவது விரைவானது மேலும் உருட்டுவது அதிவிரைவானது.

பயர்பாக்ஸ் உடன் இணைந்து

அதிக சுதந்திரம்

மந்தையாடாக இருப்பது எங்கள் பாணியல்ல. இலாபநோக்கற்ற மொசில்லாவின் ஒரு பகுதியாக, பயர்பாக்சு உங்கள் இணைய உரிமையைப் பாதுகாக்க போராட்டத்தை முன்னெடுக்கிறது மேலும் அனைவருக்கும் நன்மை பயக்கும் ஒரு இணையத்தை ஊக்குவிக்கிறது — ஒரு சிலருக்காக மட்டுமல்ல.

பயர்பாக்ஸ் உலாவியுடன் தனித்து உலாவ

உடன்வரும் பயர்பாக்ஸ்

பயர்பாக்சை உடன் எடுத்துச் செல்லுங்கள்!

iOS மற்றும் ஆண்ட்ராய்டு போன்ற எந்தக் கருவியிலும் பயர்பாஃசு ஒத்திசைவுடன் கூடிய உங்களின் புத்தகக்குறிகள், கடவுச்சொற்கள் மற்றும் பலவற்றைப் பெறுங்கள்.

ஒத்திசைவை சோதித்துப் பாருங்கள்