விரைவு நல்லது.

2 மடங்கு வேகத்துடன், உள்ளமைந்த தனியுரிமை பாதுகாப்புடன், மொசில்லா பின்புலத்துடன், கூடிய பயர்பாக்சு தான் சிறந்த உலாவலுக்கான வழி.

பயர்பாக்சைப் பதிவிறக்கு — தமிழ்

உங்கள் கணினி Firefoxகான தேவைகளை அடையாமலிருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் இந்த பதிப்புகளில் ஒன்றை முயற்சிக்க முடியும்.

பயர்பாக்சைப் பதிவிறக்கு — தமிழ்

பயர்பாக்சை இயக்க வேண்டிய தேவைகளை உங்கள் கணினி பூர்த்தி செய்யவில்லை.

பயர்பாக்சை இயக்க வேண்டிய தேவைகளை உங்கள் கணினி பூர்த்தி செய்யவில்லை.

பயர்பாக்சை நிறுவுவதற்கு தயவுசெய்து இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

பயர்பாக்சு தனியுரிமை

நமது நன்மைக்காக பாதுகாப்பான, வளமான, வேகமான இணையத்தை உருவாக்குவோம்.

மொசில்லா ஒரு இலாப நோக்கற்ற பயர்பாக்சின் பின்புலத்தில் அமைந்த, உண்மையான மாற்று உலாவி. நாங்க தயாரிப்புகளையும் கொள்கைகளையும் உருவாக்கி இணையத்தை இலாபத்திற்காக அல்லாமல், மக்களுக்கான சேவையாக வைத்திருக்கிறோம்.

எங்களின் தாக்கம்

நீங்கள் இணையத்தைப் பாவிக்கும் பொருட்டு தவறான தகவல் பரவுவதை தடுக்க, எண்ணிம திறன்களை கற்பிக்க மற்றும் கருத்து தெரிவிக்கும் பகுதிகளை மனிதாபிமான விதத்தில் உருவாக்க நீங்கள் உதவுகிறீர்கள். ஒரு வளமான இணையத்தை உருவாக்க எவை உதவுகிறது என்பதைச் சரி பாருங்கள்.

எங்களின் புத்தாக்கங்கள்

நாங்கள் இணையத்தைப் பயன்படுத்தி திறந்த புத்தாக்க தொழில்நுட்பங்கள் உதவியுடன் உரிம மென்பொருள் பயன்பாட்டிலிருந்தும் நிறுவன சூழல் அமைப்புகளிலிருந்தும் உருவாக்குநர்களை மீட்டு அனைவருக்குமான பாதுகாப்பான வேகமான இணைய அனுபவத்தை கட்டமைக்கின்றோம்.