சட்டபூர்வ

Mozilla வின் முத்திரை திருடதலை முறையிட்டவர்களுக்கும், ஆளுகை மன்றங்களில் பங்கெடுத்தவர்களுக்கும், சட்ட சிக்கசிக்கல் & மொழிபெயர்ப்புகளில் கருத்து தெரிவித்தவர்களுக்கும், மொசில்லா திட்டங்களில் தங்கள் திறன்களை பங்களித்தவர்களுக்கும் எங்களின் தனித்த மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

விதிமுறைகள்

தனியுரிமை & வணிககுறிகள்

பதிவிறக்கக்கூடிய மென்பொருள் அறிவிப்புகள்