Firefox OS pravila privatnosti

Kompaniji Mozilla je stalo do Vaše privatnosti. Kada nam Firefox OS pošalje podatke, naša Pravila privatnosti kompanije Mozilla opisuju kako se odnosimo prema tim podacima.

Šta treba da znate

Firefox OS se povezuje sa nama i sa drugima kako bi Vam obezbedio funkcije proizvoda.

  • Ažuriranja: Kako bi stalno bio ažuriran, Firefox OS se automatski povezuje sa servisom koji se uređuje od strane ili u ime proizvođača Vašeg uređaja. Firefox OS takođe automatski proverava ažuriranja instaliranih aplikacija slanjem zahteva Firefox Marketplace-u ili, ako ste instalirali aplikaciju sa druge lokacije, servisu članova razvojnog tima za tu aplikaciju.
  • Lokacija: Kada uključite usluge lociranja, Firefox OS može koristiti više tačaka podataka i subjekata kako bi procenio Vašu lokaciju, uključujući pružaoce GPS, AGPS i drugih geolokacijskih usluga. Usluge lociranja možete isključiti u aplikaciji Firefox OS "Podešavanja" na svom uređaju. Saznajte više o Uslovima pružaoca usluga AGPS-a.
  • Početna aktivacija: Po inicijalnoj aktivaciji Vašeg Firefox OS uređaja, Firefox OS šalje kompaniji Mozilla jednokratne ping podatke (npr. podatke koji se odnose na informacije o samom uređaju, kao što su verzija softvera, ID partnera, zemlja i veličina ekrana) što pomaže kompaniji Mozilla da utvrdi da li su izmene bezbednosnih opcija i kritične ispravke potrebni za sve korisnike i partnere, da utvrdi zahteve za programere aplikacija kako bi mogli da naprave bolje aplikacije za naše korisnike, i pomaže kompaniji Mozilla u analizi tržišta (npr. da utvrdi koliko je uređaja aktivirano). Saznajte više
  • Korišćenje aplikacije: Radi lakšeg pronalaženja sadržaja na aplikaciji Firefox Marketplace, Firefox OS kompaniji Mozilla šalje „Podatke o korišćenju aplikacije“ (npr. vreme aktivnog korišćenja, broj otvaranja/zatvaranja/padova, listu deinstaliranih aplikacija na uređajima Firefox OS). Slanje Podataka o korišćenju aplikacije možete isključiti u okviru „Podešavanja“ u aplikaciji Firefox OS na vašem uređaju. Saznajte više
  • Podaci o pružaocu usluge pretraživača: U cilju poboljšanja pretrage na uređajima koji koriste Firefox OS, Firefox OS kompaniji Mozilla šalje podatke o pretraživaču koji je korišćen za dobijanje rezultata pretrage na uređaju. Slanje Podataka o rezultatima pretrage putem pretraživača možete isključiti u okviru „Podešavanja“ u aplikaciji Firefox OS na vašem uređaju. Saznajte više

Uređaj koji koristite, kao što je većina mobilnih uređaja, napravilo je više strana. Ovo obaveštenje se odnosi samo na to kako Mozilla rukuje Vašim informacijama za zvanične verzije Firefox OS koje imaju odobrenje Mozilla-e.

  • Ako koristite aplikacije koje je napravilo neko drugo lice osim Mozilla-e, primenjivaće se pravila privatnosti tog drugog lica.
  • Firefox OS Vam dozvoljava da koristite više integrisanih usluga trećih strana, kao što je Vaš dobavljač usluga e-pošte ili pristupa socijalnim mrežama. Pravila privatnosti tih servisa će se primenjivati na Vaše korišćenje istih.