Duhet të thoni fjalën tuaj për mënyrën se si shfletoni

Nëse përditësuat kompjuterin tuaj tani afër, rregullimet tuaja mund të kenë ndryshuar. Përkrahni një internet të lirë dhe të hapët, sa herë që kaloni në linjë me Firefox-in.