Shkarkoni Firefox-in

Firefox nuk mbulohet më në Windows 8.1 e më poshtë.

Ju lutemi, që të përdorni Firefox-in shkarkoni Firefox ESR (Hedhje Në Qarkullim Me Mbulim të Zgjeruar).

Firefox nuk mbulohet më në macOS 10.14 e më poshtë.

Ju lutemi, që të përdorni Firefox-in shkarkoni Firefox ESR (Hedhje Në Qarkullim Me Mbulim të Zgjeruar).

Shënim Privatësie në Firefox

Manifesti i Mozilla-s

Hyrje

Interneti po bëhet gjithnjë e më tepër pjesë e rëndësishme e jetës sonë.

Projekti Mozilla është një bashkësi mbarëbotërore njerëzish që besojnë se të qenët i hapur, risitë dhe dhënia e mundësive janë kyçet e shëndetit në vazhdimësi të Internetit. Punojmë së bashku që prej 1998, për të bërë të mundur që Interneti të zhvillohet i tillë që prej tij të përfitojnë të gjithë. Më shumë na njohin për krijimin e shfletuesit Web Mozilla Firefox.

Për krijimin e programeve të cilësisë së parë dhe me burim të hapët, si dhe për zhvillimin e llojeve të reja të veprimtarive për bashkëpunim mes njerëzve, projekti Mozilla përdor metodën e punës në bashkësi. Krijojmë bashkësi personash të përfshirë në bërjen e Internetit më të mirë për të gjithë ne.

Si rrjedhojë e këtyre përpjekjeve, kemi përftuar një grup parimesh të cilat besojmë se janë kritike që Interneti të vazhdojë të sjellë përfitime si për të mirën e përbashkët, ashtu edhe për anën komerciale të jetës. Këto parime po i ravijëzojmë më poshtë.

Qëllimet e Manifestit janë:

 1. t’i japë formë përfytyrimit që bashkëpunëtorët e Mozilla-s dëshirojnë të ndiqet nga Fondacioni Mozilla Foundation;
 2. t’u flitet si atyre që kanë, ashtu edhe atyre që nuk kanë njohje teknike;
 3. t’i bëjë pjesëmarrësit te Mozilla krenarë për çka bëjnë dhe t’i nxisë të vazhdojnë; dhe
 4. të furnizojë një kuadër pune për të tjerë persona që do të shtyjnë më para këtë përfytyrim të Internetit.

Këto parime nuk lulëzojnë vetë. Lypsen njerëz që ta bëjnë Internetin të hapur dhe dashamirës - njerëz që punojnë më vete, që punojnë tok në grupe dhe që udhëheqin të tjerët. Fondacioni Mozilla Foundation i është përkushtuar shpënies më tej të parimeve të ravijëzuara te Manifesti Mozilla. Ftojmë edhe të tjerët të bashkohen me ne për ta bërë Internetin një vend akoma më të mirë për të tërë.

Parimet

 1. Interneti është pjesë e pandarë e jetës moderne – përbërës kyç në edukim, komunikim, bashkëpunim, biznes, dëfrim dhe në shoqërinë në tërësi.
 2. Interneti është burim i përbashkët mbarëbotëror dhe duhet të mbetet i hapur dhe i shfrytëzueshëm.
 3. Interneti duhet të pasurojë jetën e secilës qenie njerëzore.
 4. Siguria dhe privatësia e individit në Internet janë themelore dhe nuk mund të trajtohet si opsionale.
 5. Individit duhet t’i jepet mundësia t’i japë vetë formë Internetit dhe veprimtarisë së tij në të.
 6. Efektshmëria e Internetit si burim i përbashkët varet nga ndërveprimi (protokolle, formate të dhënash, përmbajtje), risitë dhe pjesëmarrja e decentralizuar anembanë botës.
 7. Programet e lira dhe me burim të hapët nxisin zhvillimin e Internetit si burim i përbashkët.
 8. Proceset e tejdukshme dhe me bazë bashkësinë nxitin pjesëmarrjen, përgjegjshmërinë dhe besimin.
 9. Ndërhyrjet komerciale në zhvillimin e Internetit sjellin mjaft përfitime; një drejtpeshim mes përfitimit komercial dhe të mirës së përbashkët ka rol kritik.
 10. Shtimi i anëve të Internetit që lidhen me përfitimin e përbashkët është qëllim me rëndësi, ia vlen të harxhohet kohë, kujdes dhe përkushtim për të.

Shpënia më tej e Manifestit Mozilla

Ka plot rrugë të ndryshme për të shpënë më tej parimet e Manifestit Mozilla. Ne e shohim me sy të mirë një gamë të gjerë veprimtarish dhe parashikojmë të njëjtën shkallë krijimtarie që bashkëpunëtorët e Mozilla-s kanë treguar edhe në fusha të tjera të projektit. Për persona të papërfshirë thellë në projektin Mozilla, një rrugë themelore dhe tepër e efektshme për të mbështetur Manifestin është të përdoren Mozilla Firefox-i dhe të tjerë produkte që mishërojnë parimet e Manifestit.

Zotimi i Mozilla Foundation-it

Mozilla Foundation zotohet të mbështesë Manifestin e Mozilla-s përgjatë veprimtarive të tij. Në veçanti:

 • do të ndërtojmë dhe bëjmë të mundura teknologji me burim të hapur dhe bashkësi që mbështesin parimet e Manifestit;
 • do të krijojmë dhe shpërndajmë produkte të fuqishëm konsumatori, që mbështesin parimet e Manifestit;
 • do të përdorim burimet e Mozilla-s (pronësinë intelektuale, të tilla si të drejtat e autorit dhe shenjat tregtare, infrastrukturën, fondet dhe famën) për ta mbajtur Internetin platformë të hapur;
 • do të nxisim modele krijimi vlerash ekonomike për të mirën publike; dhe
 • do të nxisim përhapjen e parimeve të Manifestit Mozilla në diskursin publik dhe brenda vetë industrisë së Internetit.

Disa veprimtari të Mozilla Foundation-it – hëpërhë krijimi, qarkullimi dhe nxitja e produkteve të konsumatorit – drejtohen së pari nga nëndegë në pronësi të plotë të Mozilla Foundation-it, Mozilla Corporation.

Ftesë

Mozilla Foundation fton gjithë të tjerët që mbështesin parimet e Manifestit Mozilla të bashkohen me ne dhe të gjejmë rrugë të reja për ta bërë realitet këtë përfytyrim të Internetit.