Oznámenie o ochrane súkromia Firefox OS

Spoločnosti Mozilla záleží na ochrane vášho súkromia. Pokiaľ nám Firefox OS odošle informácie, naše Zásady ochrany súkromia spoločnosti Mozilla upravujú, ako s týmito informáciami zaobchádzame.

Veci, ktoré by ste mali vedieť

Firefox OS sa spája s nami a ostatnými, aby mohol poskytovať funkcie produktu.

  • Aktualizácie: Aby sa udržiaval aktuálny, Firefox OS sa automaticky pripája k službe zabezpečovanej výrobcom vášho zariadenia či v jeho mene. Firefox OS automaticky kontroluje aktualizácie nainštalovaných aplikácií zasielaním dotazu do Firefox Marketplace, alebo pokiaľ ste aplikáciu nainštalovali z iného miesta, dotazu do služby vývojára aplikácie.
  • Miesto: Pokiaľ zapnete služby lokalizácie Firefox OS môže využívať niekoľko dátových bodov a subjektov na odhadovanie vášho miesta, vrátane GPS, AGPS a ďalších poskytovateľov zemepisných lokalizačných služieb. Lokalizačné služby môžete dezaktivovať v aplikácii „Nastavenie” Firefox OS vo vašom zariadení. Podrobnejšie informácie o podmienkach poskytovateľa služieb AGPS.
  • Počiatočná aktivácia: Pri počiatočnej aktivácii vášho zariadenia Firefox OS, Firefox OS odosiela spoločnosti Mozilla jednorázové dátové volanie (napr. dáta týkajúce sa informácií konkrétneho zariadenia, ako napr. verzia vydania softvéru, ID partnera, krajina a veľkosť obrazovky), čo spoločnosti Mozilla pomôže rozhodnúť, či sa vyžadujú bezpečnostné aktualizácie a kritické opravy pre našich používateľov a partnerov, stanoviť požiadavky pre vývojárov aplikácií, aby mohli vytvárať lepšie aplikácie pre našich používateľov, a pomáhajú spoločnosti Mozilla s analýzou trhu (napr. so stanovením počtu aktivovaných zariadení). Podrobnejšie informácie
  • Využitie aplikácie: Aby sa zlepšilo zisťovanie obsahu na Firefox Marketplace, Firefox OS odošle „Informácie o využívaní aplikácie” (napr. čas aktívneho používania, počty otvorení/zatvorení/pádov, zoznam aplikácií odinštalovaných zo zariadení Firefox OS) spoločnosti Mozilla. Zdieľanie informácií o využití aplikácie môžete dezaktivovať v aplikácii „Nastavenia” Firefox OS vo vašom zariadení. Podrobnejšie informácie
  • Informácie o poskytovateľovi vyhľadávača: Na vylepšenie vyhľadávania v zariadeniach Firefox OS, Firefox OS odosiela spoločnosti Mozilla informácie o výsledkoch vyhľadávania odoslaných vyhľadávačom do zariadenia. Zdieľanie informácií o výsledkoch vyhľadávania vyhľadávača môžete dezaktivovať v aplikácii „Nastavenia” Firefox OS vo vašom zariadení. Podrobnejšie informácie

Zariadenie, ktoré používate, rovnako ako väčšina mobilných zariadení, je vytvorené niekoľkými stranami. Toto oznámenie sa týka iba toho, ako spoločnosť Mozilla zaobchádza s vašimi informáciami pre oficiálne verzie Firefox OS schválené spoločnosťou Mozilla.

  • Pokiaľ používate aplikácie vytvorené niekým iným ako spoločnosťou Mozilla, uplatnia sa ich zásadami ochrany súkromia.
  • Firefox OS vám umožňuje používať niekoľko zabudovaných služieb nezávislých poskytovateľov, ako je e-mail alebo sociálne siete. Na ich používanie z vašej strany sa uplatnia zásady ochrany súkromia týchto služieb.