Váš systém nemusí spĺňať požiadavky pre Firefox. Môžete však skúsiť niektorú z nasledujúcich verzii:

Váš systém nespĺňa požiadavky na spustenie prehliadača Firefox.

Váš systém nespĺňa požiadavky na spustenie prehliadača Firefox.

Pri inštalácií Firefoxu postupujte, prosím, podľa týchto inštrukcií.

Súkromie vo Firefoxe

Oznámenie o ochrane súkromia Firefox OS

Spoločnosti Mozilla záleží na ochrane vášho súkromia. Pokiaľ nám Firefox OS odošle informácie, naše Zásady ochrany súkromia spoločnosti Mozilla upravujú, ako s týmito informáciami zaobchádzame.

Veci, ktoré by ste mali vedieť

  • Aktualizácie: Aby sa udržiaval aktuálny, Firefox OS sa automaticky pripája k službe zabezpečovanej výrobcom vášho zariadenia či v jeho mene. Firefox OS automaticky kontroluje aktualizácie nainštalovaných aplikácií zasielaním dotazu do Firefox Marketplace, alebo pokiaľ ste aplikáciu nainštalovali z iného miesta, dotazu do služby vývojára aplikácie.
  • Miesto: Pokiaľ zapnete služby lokalizácie Firefox OS môže využívať niekoľko dátových bodov a subjektov na odhadovanie vášho miesta, vrátane GPS, AGPS a ďalších poskytovateľov zemepisných lokalizačných služieb. Lokalizačné služby môžete dezaktivovať v aplikácii „Nastavenie” Firefox OS vo vašom zariadení. Podrobnejšie informácie o podmienkach poskytovateľa služieb AGPS.
  • Počiatočná aktivácia: Pri počiatočnej aktivácii vášho zariadenia Firefox OS, Firefox OS odosiela spoločnosti Mozilla jednorázové dátové volanie (napr. dáta týkajúce sa informácií konkrétneho zariadenia, ako napr. verzia vydania softvéru, ID partnera, krajina a veľkosť obrazovky), čo spoločnosti Mozilla pomôže rozhodnúť, či sa vyžadujú bezpečnostné aktualizácie a kritické opravy pre našich používateľov a partnerov, stanoviť požiadavky pre vývojárov aplikácií, aby mohli vytvárať lepšie aplikácie pre našich používateľov, a pomáhajú spoločnosti Mozilla s analýzou trhu (napr. so stanovením počtu aktivovaných zariadení). Podrobnejšie informácie
  • Využitie aplikácie: Aby sa zlepšilo zisťovanie obsahu na Firefox Marketplace, Firefox OS odošle „Informácie o využívaní aplikácie” (napr. čas aktívneho používania, počty otvorení/zatvorení/pádov, zoznam aplikácií odinštalovaných zo zariadení Firefox OS) spoločnosti Mozilla. Zdieľanie informácií o využití aplikácie môžete dezaktivovať v aplikácii „Nastavenia” Firefox OS vo vašom zariadení. Podrobnejšie informácie
  • Informácie o poskytovateľovi vyhľadávača: Na vylepšenie vyhľadávania v zariadeniach Firefox OS, Firefox OS odosiela spoločnosti Mozilla informácie o výsledkoch vyhľadávania odoslaných vyhľadávačom do zariadenia. Zdieľanie informácií o výsledkoch vyhľadávania vyhľadávača môžete dezaktivovať v aplikácii „Nastavenia” Firefox OS vo vašom zariadení. Podrobnejšie informácie

  • Pokiaľ používate aplikácie vytvorené niekým iným ako spoločnosťou Mozilla, uplatnia sa ich zásadami ochrany súkromia.
  • Firefox OS vám umožňuje používať niekoľko zabudovaných služieb nezávislých poskytovateľov, ako je e-mail alebo sociálne siete. Na ich používanie z vašej strany sa uplatnia zásady ochrany súkromia týchto služieb.

Kontaktujte nás