Pobierz Firefoksa

Firefox nie jest już wspierany w systemach Windows 8.1 i starszych.

Pobierz Firefoksa ESR (Extended Support Release), aby używać Firefoksa.

Firefox nie jest już wspierany w systemach macOS 10.14 i starszych.

Pobierz Firefoksa ESR (Extended Support Release), aby używać Firefoksa.

Zasady ochrony prywatności Firefoksa

Zasady prywatności usługi Hubs

Gromadzone i udostępniane przez nas informacje związane z pokojami Hubs

Informacje udostępniane nam i innym uczestnikom

Informacje o koncie: Do zakupu subskrypcji usługi Hubs wymagane jest konto Mozilla. Użytkownik nie musi jednak posiadać konta, aby korzystać z usługi Hubs. Niektóre funkcje (takie jak przechowywanie awatara) wymagają posiadania konta. Konto można utworzyć za pośrednictwem usługi Hubs lub Discorda. W przypadku utworzenia konta przy użyciu adresu e-mail przechowujemy ten adres e-mail w postaci zaszyfrowanej. W przypadku utworzenia konta za pośrednictwem Discorda otrzymujemy adres e-mail powiązany z kontem Discorda użytkownika oraz jego awatar na Discordzie.

Nazwy pokoi i adresy URL: Pokoje i nazwy pokoi są publicznie dostępne dla każdego, kto ma adres URL. Mozilla przechowuje nazwę i adres URL udostępnianego łącza, dzięki czemu użytkownik i inne osoby posiadające łącze do pokoju mogą z niego ponownie skorzystać.

Dane awatara: Wybrany awatar i nazwa zostaną udostępnione innym uczestnikom w pokojach i hostowi instancji usługi Hubs. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoje konto, przechowujemy jego awatar. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany na swoje konto, nie przechowujemy jego awatara.

Dane głosowe: Jeśli mikrofon jest włączony, usługa Hubs wysyła dźwięk do innych użytkowników w pokoju. Mozilla nie przechowuje dźwięku. Odbieramy go tylko tymczasowo, aby przesłać go do innych osób w pokoju.

Czat: Jeśli użytkownik wysyła wiadomości w usłudze Hubs, usługa Hubs udostępnia je innym użytkownikom w pokoju. Mozilla nie przechowuje czatów. Odbieramy je tylko tymczasowo, aby przesłać je do innych osób w pokoju.

Rejestrowane zdjęcia i filmy oraz przesyłane zdjęcia, filmy i obiekty: Jeśli użytkownik robi zdjęcia i filmy w pokoju Hubs lub przesyła zdjęcia, filmy lub obiekty do pokoju, Mozilla przechowuje je, aby umożliwić ich udostępnienie w pokoju. Są one usuwane w ciągu 72 godzin, chyba że zostaną przypięte. Jeśli zostaną przypięte, będą przechowywane do momentu usunięcia ich z pokoju i będą widoczne dla każdego, kto ma dostęp do pokoju.

Więcej informacji można znaleźć w samym kodzie: Hubs (front-end) Dialog (serwer webRTC), Reticulum (serwer sieciowy backend), Hubs-Ops (kod infrastrukturalny), Discord Bot (umożliwia użytkownikom połączenie społeczności na Discordzie z usługą Hubs).

Inne otrzymywane przez nas informacje

Używamy danych technicznych, danych dotyczących interakcji, błędów i danych analitycznych witryny, aby ulepszać usługę Hubs:

Dane techniczne: Otrzymujemy dane o typie urządzeń używanych do interakcji z usługą Hubs, a także o ich systemach operacyjnych, językach, nazwach i wersjach przeglądarek oraz inne dane potrzebne do załadowania i obsługi pokoju.

Dane dotyczące interakcji: Otrzymujemy dane dotyczące interakcji z usługą Hubs, takie jak liczba utworzonych pokoi, wiadomości wysyłane za pośrednictwem lub do usług stron trzecich, takich jak Discord (w tym liczby zagregowane, takie jak liczba wiadomości i użytkowników, którzy dołączyli do określonych kanałów), liczba użytkowników w danym pokoju, czas rozpoczęcia i zakończenia interakcji użytkowników z usługą Hubs, czas interakcji użytkowników z usługą Hubs za pośrednictwem rzeczywistości wirtualnej, pierwszy raz w danym miesiącu lub dniu, kiedy użytkownik zaczyna korzystać z usługi Hubs.

Dane dotyczące błędów: Gdy usługa Hubs zawiesza się lub ulega awarii, Mozilla otrzymuje komunikaty o błędach, które mogą zawierać adres URL pokoju, czas odpowiedzi na żądania, informacje o stronie, na której znajdował się użytkownik w momencie wystąpienia błędu, informacje o systemie operacyjnym użytkownika, informacje o przeglądarce i adres IP.

Dane analityczne witryny: Korzystamy z Google Analytics (GA), aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z usługi Hubs. Gromadzimy na przykład zanonimizowane informacje o liczbie utworzonych lub odwiedzonych pokoi Hubs, interakcjach z przyciskami i menu, długości sesji, lokalizacji użytkownika (kraj, stan/prowincja i miasto), ustawieniach językowych, rodzaju i wersji przeglądarki, rozmiarze okna podglądu i rozdzielczości ekranu. Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia danych GA poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.

Informacje, które gromadzimy w związku z opublikowanymi scenami i spersonalizowanymi awatarami

Tworzone przez użytkownika sceny i awatary: Mozilla przechowuje sceny i awatary tworzone przez użytkowników, aby umożliwić ich wyświetlanie.

Informacje o autorze: Publikując scenę lub awatara w usłudze Hubs, użytkownik ma do wyboru opcję zezwolenia na remiksowanie w ramach licencji Creative Commons CC-BY 3.0 oraz opcję zezwolenia firmie Mozilla na promowanie sceny lub awatara. Jeśli użytkownik wybierze jedną lub obie te opcje, Mozilla będzie udostępniać publicznie daną scenę lub awatara oraz informacje o autorze.

Informacje o koncie: Aby opublikować scenę lub awatara w usłudze Hubs, użytkownik musi mieć konto Hubs. Mozilla będzie otrzymywać i przechowywać adres e-mail w postaci zaszyfrowanej, aby umożliwić użytkownikowi logowanie się oraz przeglądanie modeli pokoi 3D oraz awatarów.

Gromadzone przez nas informacje dotyczące subskrypcji użytkownika

Dane konta Mozilla. Subskrypcja usługi Hubs wymaga konta Mozilla, które przesyła do firmy Mozilla adres e-mail, ustawienia regionalne i adres IP użytkownika. Dowiedz się więcej na temat praktyk dotyczących danych konta Mozilla.

Informacje dotyczące lokalizacji. Mozilla otrzymuje adres IP użytkownika z konta Mozilla, gdy użytkownik rejestruje się i korzysta z usługi. Na podstawie adresu IP określamy przybliżoną lokalizację, ponieważ usługa Hubs jest obecnie dostępna tylko w niektórych krajach.

Informacje o płatności. Kiedy użytkownik rozpocznie subskrypcję Usług, dokona płatności za pośrednictwem jednego z naszych zewnętrznych dostawców usług płatniczych: Stripe, Apple, PayPal lub Google Pay. Mozilla otrzymuje dane dotyczące konta użytkownika (w tym jego adres rozliczeniowy i cztery ostatnie cyfry metody płatności) oraz status subskrypcji konta, ale nie przechowuje pełnych danych rozliczeniowych użytkownika. Dostawcy usług płatniczych mogą również gromadzić dane osobowe dotyczące transakcji lub dane dotyczące urządzenia za pośrednictwem plików cookie oraz podobnych technologii w związku ze świadczeniem usług oraz ich usprawnianiem. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki te firmy wykorzystują i przetwarzają dane użytkownika, można znaleźć w ich Zasadach prywatności, które są dostępne w odpowiednich witrynach internetowych tych firm.

Informacje o użytkowaniu. Otrzymujemy informacje o pokojach oraz użytkownikach w instancji usługi Hubs użytkownika. Na przykład otrzymujemy informacje, gdy użytkownik tworzy oraz usuwa pokoje, informacje o liczbie pokojów w instancji usługi Hubs użytkownika oraz o liczbie użytkowników w każdym z pokoi. Otrzymujemy także informacje o tym, ile miejsca zajmuje instancja usługi Hubs użytkownika.

Komu mogą być ujawniane informacje w ramach usługi Hubs

Host usługi Hubs: Gdy użytkownik korzysta z instancji usługi Hubs, Mozilla udostępnia informacje subskrybentowi usługi Hubs, który utworzył instancję usługi Hubs. Obejmuje to nazwę użytkownika, informacje dotyczące konta użytkownika oraz daty jego utworzenia, a także scen, awatarów oraz innej zawartości dodawanej do pokoju Hubs.

Amazon Web Services (AWS): Usługa Hubs korzysta ze świadczonych przez firmę Amazon usług przechowywania w chmurze do przechowywania informacji zgromadzonych w ramach usługi Hubs. Aby uzyskać więcej informacji, można zapoznać się z Zasadami prywatności AWS.

Google Cloud Platform (GCP): Usługa Hubs korzysta ze świadczonych przez firmę Google usług przechowywania w chmurze do przechowywania informacji zgromadzonych w ramach usługi Hubs. Aby uzyskać więcej informacji, można zapoznać się z Zasadami prywatności GCP.

Dostawcy usług wyszukiwania: Użytkownik może wyszukiwać obrazy, pliki GIF oraz modele 3D do udostępniania w usłudze Hubs. Podczas takiego wyszukiwania będziemy przesyłać zapytania użytkownika do obsługiwanych podmiotów trzecich w celu zrealizowania wyszukiwania. Mozilla nie przechowuje zapytań użytkownika ani wyników wyszukiwania. Obsługujemy następujących dostawców: * Tenor * Sketchfab * YouTube * Twitch

X (wcześniej Twitter): W przypadku połączenia platformy X z usługą Hubs użytkownik może wysyłać tweety oraz udostępniać obrazy 2D z pokojów Hubs. Zawartość przesyłana w tweetach będzie udostępniana platformie X i publikowana na platformie X. Aby uzyskać więcej informacji, można zapoznać się z Polityką prywatności platformy X.

Discord: W przypadku połączenia serwisu Discord z usługą Hubs przechowujemy tokeny dostępu oraz identyfikatory serwera i kanału, które zostały połączone. Będziemy synchronizować wiadomości na czacie, zmiany w pokoju, tworzone przez użytkownika obiekty 2D i 3D oraz informacje o dołączeniu użytkownika do połączonego kanału na Discordzie lub o opuszczeniu go. Usługa Hubs nie generuje dzienników synchronizowanych wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji, można zapoznać się z Polityką prywatności Discorda.

Inne informacje, które należy znać

Możesz dowiedzieć się więcej na temat zarządzania danymi konta Mozilla. Ponadto wiele informacji, które przechowujemy na temat użytkowników kont Mozilla, jest łatwo dostępnych po zalogowaniu się na konto, gdzie można również zaktualizować swoje ustawienia udostępniania danych. Aby złożyć wniosek dotyczący danych osobowych, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem Portalu wniosków o dostęp do danych osobowych.

W razie jakichkolwiek innych pytań dotyczących danych osobowych lub naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt pod adresem compliance@mozilla.com.

Odpowiadamy na wszystkie wnioski otrzymywane od osób pragnących skorzystać z przysługujących im praw w zakresie ochrony danych, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Uwzględnimy wniosek użytkownika, chyba że uniemożliwi nam to wymóg prawny lub ma zastosowanie wyjątek prawny.

Aby uzyskać ogólną pomocą, prosimy odwiedzić nasze fora.