ਫਾਇਰਫਾਕਸ: ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰੋ

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੋਜ਼ੀਲਾ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ

ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਏ ਹੋਏ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਐਜ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਾ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਚੁਆਇਸ - ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ!

ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਮਕਸਦ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਵਿਚ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ।