Last ned Firefox

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring

Firefox beskyttar personvernet ditt i kvart produkt.

Firefox-nettlesar

Over 2000 sporarar blokkerte — automatisk

Sporing har blitt ein epidemi på nettet: selskap følgjer kvart trekk, klikk og kjøp, samlar inn data for å føreseie og påverke kva du skal gjere vidare. Vi trur det er ein grov invasjon av personvernet ditt. Det er derfor Firefox-nettlesarar for mobil og datamaskiner har utvida sporingsbesvern på som standard.

Dersom du vil sjå kva Firefox blokkerer for deg, kan du gå til denne sida i Firefox-nettlesaren din for datamaskiner.

Sjå kva Firefox har blokkert for deg

Få utvida sporingsvern

Oppdater Firefox-nettlesaren din

  • Usynleg for dei største sporarane

    Dette er dei fire vanlegaste kategorieane av sporarar som ikkje lenger sporar deg.

  • Du har kontroll

    Vil du tilpasse det som blir blokkert? Innstillingane er berre eitt klikk unna.

  • Vern utover sporing

    Dersom du har ein Firefox-konto, kan du også sjå korleis vi hjelper deg med å verne om den personlege informasjonen din og passorda dine.

Firefox Monitor

Når du oppgir e-postadressa di i Firefox Monitor, gløymer vi den med ein gong etter at vi har søkt etter eit treff i kjende datalekkasjar — med mindre du godkjenner oss til å fortsetje å sjå etter nye lekkasjar av dei personlege opplysningane dine.

Sjå etter datalekkasjar

Pocket

Pocket tilrår høgkvalitetsartiklar, sett saman av menneske utan å samle inn surfehistorikken din eller dele den personlege informasjonen din med annonsørar.

Hent Pocket

Mozilla-konto-en din

All informasjon som er synkronisert gjennom Firefox-konto — frå nettlesarhistorikk til passord — er kryptert. Og passordet ditt er den einaste nøkkelen.

Ta med personvernet ditt og bokmerka dine overalt med ein Firefox-konto.

Skriv inn e-postadressa di for å få tilgang til Firefox-kontoar.

Ved å halde fram godtek du tenestevilkåra og personvernpraksisen.

Les personvernerklæringa for produkta våre