Last ned Firefox

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring

Logg inn

Skriv inn e-postadressa di for å kome i gang.

Ved å halde fram godtek du tenestevilkåra og personvernpraksisen.

Du har allereie ein Mozilla-konto. Gratulerer!

Handsam kontoen din

Mozilla-konto

Logg inn på Mozilla-konto-en din for å:

Firefox-nettlesar

Mozilla Monitor

  • Få e-postvarsel når dine data er involverte i ein kjend datalekkasje

firefox-accounts-firefox-relay

  • Vern identiteten din med sikker maskering av telefonnummer og e-postadresse

Mozilla VPN

  • Krypter nettverksaktiviteten din og gøym IP-adressa di
  • Vi loggar, sporar, eller deler aldri dine nettverksdata

Pocket

  • Lagre artiklar frå heile nettet
  • Les på ein stille, privat stad

Få alt på alle einingar, utan å kjenne deg fanga av eitt enkelt operativsystem.