Passordbehandlar-prestasjon opplåst

Slutt å leite etter passord i minnet med Firefox passord-handsaming.

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Please follow these instructions to install Firefox.

Firefox personvern

Funksjonar

  • Passord-helt

    Gløym nullstilling av passord. Firefox passord-handsaming lagrar alle passorda dine slik at du kan logge inn automatisk, eller finne lagra passord enkelt. For ekstra sikkerheit, bruk eit hovudpassord på datamaskina di.

  • Passord-ninja

    Ikkje meir «prøv igjen» mens du prøver å logge inn på ein nettstad. Logg deg på Firefox-kontoen på telefonen, og passorda dine følgjer med deg. Innloggingsdetaljane dine vil, heilt enkelt, dukke opp.

  • Passord-meister

    Få det andre svarte beltet i sikkerheit med Firefox sitt store utval av passordhandsamar-utvidingar. Vel ein eksisterande favoritt, eller finn ein neste-nivå-type gjennom felleskaps-rangeringar og vurderingar.

Meir yting

Kom igjen, Internett! Vi har brukt det siste året med å forbetre ytinga til Firefox. Oppstarten er no raskare, du kan snøggare byte mellom faner og rulling på sidene skjer no kjempefort.

Få meir gjort med Firefox

Meir friheit

Å følgje straumen er ikkje vår stil. Som ein del av den ideelle organisasjonen Mozilla, leiar Firefox kampen for å verne om rettane dine på nettet, og vi kjempar for eit Internett som kjem alle til gode — ikkje berre dei få.

Surf fritt med Firefox