भविष्य आजमावून पहा.

Firefox ची डेस्कटॉप, Android आणि iOS ची भविष्यातील प्रकाशाने तपासणाऱ्या पहिल्या लोकांमध्ये सामील व्हा.

Beta

जगभर प्रकाशित होण्याआधी, Android ची नविन वैशिष्ठ्ये वापरुन पहा.

Firefox Beta — मराठी

Firefox Privacy

Firefox Beta आपोआप Mozilla ला अभिप्राय पाठवतो. आणखी शिका

स्थिर पर्यावरणातील कामगिरी सुधारण्यासाठी आम्हाला अभिप्राय कळवा.

Nightly

Android ची नविन वैशिष्ठ्ये त्यांच्या अतिशय सुरुवातीच्या स्थितीत पहा. आपल्या स्वत्: च्या जबाबदारीवर आस्वाद घ्या.

Firefox Nightly — मराठी

Firefox Privacy

Firefox Nightly Mozilla ला आपोआप अभिप्राय पाठवते. आणखी शिका

काही काम करत नाही असे सापडले का ? आम्हाला कळवा.