भविष्य आजमावून पहा.

Firefox ची डेस्कटॉप, Android आणि iOS ची भविष्यातील प्रकाशाने तपासणाऱ्या पहिल्या लोकांमध्ये सामील व्हा.

TestFlight

iOS साठी Firefox व्हाया Apple’s TestFlight कार्यक्रमामधून बेटा आवृत्त्या तपासुन पहा.