भविष्य आजमावून पहा.

Firefox ची डेस्कटॉप, Android आणि iOS ची भविष्यातील प्रकाशाने तपासणाऱ्या पहिल्या लोकांमध्ये सामील व्हा.

TestFlight

iOS साठी Firefox व्हाया Apple’s TestFlight कार्यक्रमामधून बेटा आवृत्त्या तपासुन पहा.

काही काम करत नाही असे सापडले का ? आम्हाला कळवा.