Mozilla जाहीरनामा

आमचे 10 तत्त्वे

01 आधुनिक जीवनाचा इंटरनेट हा अविभाज्यघटक आहे — शिक्षण संप्रेषण सहकार व्यवसाय आणि करमणुकीचे यामधील एक महत्वाचा घटक.

अधिक जाणा

02 इंटरनेट हे एक वैश्विक सार्वजनिक संसाधन आहे जे सर्वांसाठी खुले आणि सहज उपलब्ध असले पाहिजे.

अधिक जाणा

03 इंटरनेटमुळे मानवाचे व्यक्तिगत आयुष्य सुधारले पाहिजे.

अधिक जाणा

04 इंटरनेट वरील व्यक्तीची सुरक्षा आणि गोपनीयता मूलभूत आहेत आणि पर्यायी नाहीत.

अधिक जाणा

05 व्यक्तींना इंटरनेट आणि त्यांच्या स्वतःचा अनुभव आकारणी क्षमता असणे आवश्यक आहे.

अधिक जाणा

06 इंटरनेटचा प्रभावी वापर सार्वजनिकरित्या होतो (इंटरफेस, प्रोटोकॉल, डेटा फॉर्मेट्स, कंटेंट), नवकल्पना आणि जगभरातील विकेंद्रित सहभाग.

अधिक जाणा

07 मुक्त आणि ओपन सोअर्स सॉफ्टवेअर इंटरनेटच्या विकासास सार्वजनिक संसाधन म्हणून प्रोत्साहन देते.

अधिक जाणा

08 पारदर्शक समुदाय आधारित प्रक्रिया सहभाग, जबाबदारी आणि विश्वास यांना प्रोत्साहन देते.

अधिक जाणा

09 इंटरनेटच्या विकासातील व्यावसायिक सहभागाने अनेक फायदे मिळतात; व्यावसायिक लाभ आणि सार्वजनिक लाभ यांच्यातील शिल्लक महत्वाचा आहे.

अधिक जाणा

10 इंटरनेटचा सार्वजनिक लाभ पैलू वाढवणे हे एक महत्वाचे ध्येय आहे, जो वेळ, लक्ष आणि प्रतिपुर्तीस पात्र आहे.

अधिक जाणा