Inig war aḥbas s Firefox Sync Mtawi d ibenkan

S Firefox deg ibenkan-ik akk, tzemreḍ ad tkecmeḍ ɣer ticṛaḍ iccaren, iccaren akked wawalen uffiren s unekcum afessas.

Qqen ar umiḍan-ik Firefox ɣef uziraz neɣ tafelwit n uselkem akken ad tkecmeḍ ar yiccaren-ik yeldin, ticraḍ n isebtar d wawalen uffiren, sekra wanida tellid.

Qqen akken ad ternuḍ amiḍan s usnas Firefox akken ad tinigeḍ s war aneḥbus udiɣ ad kecmeḍ a wawalen-ik uffiren, ticraḍ n isebtar d yiccaren-ik yeldin.

Anagraw-ik ur igbir ara ayen iwulmen i Firefox, acu kan ɛreḍ yiwen seg yileqman-a:

Anagraw-ik ur igbir araayen iwulmen i useddu n Firefox.

Anagraw-ik ur igbir araayen iwulmen i useddu n Firefox.

Ma ulac aɣilif ḍfer tinaḍin-agi akken ad tesbeddeḍ Firefox.

Tasertit n tbaḍnit n Firefox

Awi asnas

Udmawan

Tesɛeddaḍ tifawt-ik deg usmel n tiɣin seg uselkim-ik? Tameddit-a, uɣal ɣer wanida i tḥebseḍ s tiliɣri-yik n ufus. Tufiḍ-d tismelt n usewwi m'akken teččiḍ imekli? Ldi-tt-id seg tfelwit n uselkem, imir imir. Qqen akk isuga-ik s wudem aɣelsan.

Aɣelsan

Amiḍan-ik Firefox d tabbut ar tɣawsiwin meṛṛa n Web — nettmuddu afus akken ad neḥrez taɣellist-ik. Isefka-ik ad ilin dima daw wallen-ik, ur zmiren ara ad ten-id-ɣren wiyaḍ udiɣ ttwaffren s wawal uffir n umiḍan-nneɣ. Nemmestan-it, nettmuddu-yak tasarutt.

Yettwakcam

Awi akk iccaren yeldin akked isebtar i tebγiḍ ad taγreḍ ticki. Af iccarenèik akked awalen uffiren anda tebγuḍ teseqdaceḍ Firefox — Qqen akk ibenkan inek, qqen ayen tebγiḍ.