‏Firefox: מרד מוצדק

Firefox הוא עצמאי וחלק מהקרן ללא מטרות רווח Mozilla, שנאבקת על הזכויות המקוונות שלך, מרסנת את כוח התאגידים ומסייעת להנגיש את האינטרנט לכל אחד, בכל מקום.

בלי אותיות קטנות

‏Firefox נבנה על־ידי עמותה ללא מטרות רווח. משמעות הדבר היא שאנחנו יכולים לעשות דברים שלאחרים אין אפשרות לעשות, כמו לפתח מוצרים חדשים ותכונות ללא כוונות נסתרות. אנו מציבים בחזית את הזכות שלך לפרטיות עם כלים כמו גלישה פרטית עם הגנת מעקב.

מה שמופיע זה מה שיש

אנו מאמינים שהאינטרנט נועד לטובת האנשים ולא למטרות רווח. שלא כמו חברות אחרות, אנחנו לא מוכרים גישה למידע שלך. לך יש את השליטה בגופים שיכולים לגשת להיסטוריית הגלישה שלך. בחירה - חלק מהותי באינטרנט בריא!

דפדפן עם מטרה

בנוסף למאבק על הזכויות הדיגיטליות שלך, אנו גם מרסנים תאגידים, תוך שיתוף פעולה עם בני ברית בכל רחבי העולם לטיפוח גישות לאינטרנט בריא. לכן, בחירתך ב־Firefox היא גם הבחירה שלנו, בך.