Download Firefox

Firefox wurdt net mear stipe op Windows 8.1 en leger.

Download Firefox ESR (Extended Support Release) om Firefox te brûken.

Firefox wurdt net mear stipe op macOS 10.14 en leger.

Download Firefox ESR (Extended Support Release) om Firefox te brûken.

Firefox-privacyferklearring

Rjochtlinen foar dielnimming oan de mienskip – Rapportearje

It hert fan Mozilla is minsken. Wy stelle minsken foarop en dogge ús bêst om it ferskaat fan ús meiwurkers wrâldwiid te werkennen, wurdearjen en respektearjen. It Mozilla-projekt hjit bydragen fan elkenien wolkom dy't ús doelen dielt en op in sûne en konstruktive manier bydrage wol binnen ús mienskip.

As jo skeiningen fan de rjochtlinen foar dielnimming oan de mienskip yn de mienskippen fan Mozilla melde wolle, klik hjirûnder dan op de knop ‘Melden’. Lês foar mear ynfo oer it ûntfangen en ôfjaan fan in rapport “Hoe te rapportearjen”.

Melde