Ynternet foar minsken,
gjin winst.

Goeie. Wy binne Mozilla, de grutske non-profitkampioen fan it ynternet dy't helpt om it foar elkenien sûn, iepen en tagonklik te hâlden.

Us ynfloed

Wy ûnderwize webgeletterdheid, leverje helpmiddelen en pleitsje út namme fan elkenien dy't it ynternet as in wrâldwide publike helpboarne wurdearret, sadat it ynternet sûn, iepen en foar elkenien tagonklik bliuwt.

Us ynnovaasjes

Troch it web as it platfoarm te brûken, bouwe wy iepen, ynnovative technologyen wêrmei ûntwikkelers frij fan sluten, saaklike ekosystemen wurkje kinne en fluggere, feiligere webûnderfiningen foar elkenien meitsje kinne.

Befrij jo ynternet

Jou it ynternet frij spul en jo geast sil folgje.

Download hjoed noch Firefox