Jo talinten binne nedich foar in better ynternet

Mozilla is in non-profitorganisaasje dy’t der oan wurket om it ynternet foar elkenien iepen en útnûgjend te meitsjen. En wy hawwe jo help nedich. Troch lid te wurden fan ús mienskip, kinne jo ynnovaasje stimulearje, ferantwurdlikheid en fertrouwen fergrutsje en it ynternet foar elkenien in better plak meitsje.

Hoe kinne jo meihelpe…

Us missy

It is ús missy om te fersekerjen dat it ynternet in globaal publike boarne is, iepen en tagonklik foar elkenien. In ynternet dat werklik minsken op it earste plak set, wêr’t elkenien harren eigen ûnderfining foarmje kin en krêftich, feilich en ûnôfhinklik binne.