Wurd frijwilliger by Mozilla!

Slút jo oan by in wrâldwide mienskip fan fernijers.

Meiwurkje

Frijwilliger wêze by Mozilla…

is mear as in hantsje helpe. It giet om leare, gearwurkje en dielen fan jo feardichheden mei in wrâldwide mienskip fan Mozillians – programmeurs, organisatoren, aktivisten en mear – dy't it web daagliks helpe foarm te jaan.

Sjoch ús mienskip yn aksje

Slút jo oan by in wrâldwide mienskip fan fernijers.

Meiwurkje

Noch net klear foar de sprong?

Dit binne inkelde oare manieren wêrop jo Mozilla no stypje kinne.