Firefox Sync

Yuɓɓo maa ena gasa ɗooftaaki baɗɗiiɗe Firefox, kono aɗa waawi etaade wootere e ɗeeɗoo jame:

Yuɓɓo maa ɗooftaaki ɓaɗɗiiɗe ngam dognude Firefox.

Yuɓɓo maa ɗooftaaki ɓaɗɗiiɗe ngam dognude Firefox.

Please follow these instructions to install Firefox.

Suturo Firefox

Sanngoɗin

Ena wayi hono ndognataa ko yamre Firefox hiiɗnde.

Sync ko gooto tan e fannuuji ɗi mbaaw-ɗaa heɓde so wonaa e Firefox.

Hebo, Suɓo, Sync

A seŋiima kadi a hebiima heɓde Firefox maa nokku kala, sahaa kala.

Nawor Geesa Maa

Sync Firefox tuma kala kuutori-ɗaa ɗum ngal heɓde maantore, finndeeji, tabbe maa a geɗe goɗɗe iwde e cinndel kala, taable walla ordinateer.

Yuɓɓo maa ena gasa ɗooftaaki baɗɗiiɗe Firefox, kono aɗa waawi etaade wootere e ɗeeɗoo jame:

Yuɓɓo maa ɗooftaaki ɓaɗɗiiɗe ngam dognude Firefox.

Yuɓɓo maa ɗooftaaki ɓaɗɗiiɗe ngam dognude Firefox.

Please follow these instructions to install Firefox.

Suturo Firefox

Fannuuji

  • Galle

    Ummo e biro maa payaa e kanappe tawa a diwaani diraa. Heɓ tabbe maa udditiiɗe e cinndel maa, walla njokkaa e weɗɗide maantore maa e taable maa.

  • To gollordu

    Jokku seŋaade e humpito maa ɓurngo teeŋtude. Sync finndeeji e maantore ɗe mbaawtaa soklude sahaa kala. Hono Firefox nih, ko noon hisiri.

  • Nde pokkit-ɗaa

    Heɓ lowe maa cuɓaaɗe, walla jokkit daarol ngol puɗɗi-ɗaa galle — tuma kala njah-ɗaa. Huutoraade Sync mee-ɗaa weeɓirde nih.