فایرفاکس: یک شورشیِ با هدف

فایرفاکس مستقل و بخشی از بنیاد غیر انتفاعی موزیلا است که برای حقوق آنلاین شما مبارزه می‌کند، قدرت شرکت‌ها را زیرنظر دارد و اینترنت را برای همه قابل دسترسی می‌کند، همه جا.

شما سیستم شما حداقل های مورد نیاز برای فایرفاکس را ندارید، اما شما می توانید یکی از نسخه های زیر را امتحان کنید:

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

لطفا این دستور العمل‌ها را برای نصب فایرفاکس دنبال کنید.

حریم شخصی فایرفاکس

بدون وابستگی

فایرفاکس توسط بنیادی غیر انتفاعی ساخته شده است. این بدین معنی است که ما کارهایی می‌توانیم بکنیم که دیگران نمی‌توانند، مانند ساختن محصولات جدید و ویژگی‌ها بدون داشتن دستور کاری پنهان. ما از حقوق شما با ابزارهایی مانند مرورخصوصی با محافظت در برابر ردیاب‌ها دفاع می‌کنیم که فراتر از آن‌چه گوگل کروم و ماکروسافت Edge ارائه می‌دهند، می‌رود.

چیزی که می‌بینید همان چیزی است که دریافت می‌کنید

ما اعتقاد داریم اینترنت برای مردم است نه برای سود. برخلاف دیگر شرکت‌ها ما دسترسی به اطلاعات شما را نمی‌فروشیم. شما کنترل می‌کنید که چه کسی تاریخ‌چه جستجو و مرورتان را ببیند. انتخاب — چیزی است که اینترنتی سالم کاملا پیرامون آن است!

مرورگری در ماموریت

علاوه بر مبارزه برای حقوق آنلاین شما، ما قدرت ابرشرکت‌ها را نیز تحت نظر قرار می‌دهیم، تا با همکاری همه متحدان‌مان در سراسر دنیا به پرورش شیوه‌هایی برای سالم نگه داشتن اینترنت بپردازیم. بنابراین وقتی شما فایرفاکس را انتخاب می‌کنید، ما هم شما را انتخاب می‌کنیم.