Pśejźćo wót Chrome do Firefox w běgu mało minutow

Móžośo malsnje k Firefox pśejś, jo lažko a bźez rizika. Firefox waše cytańske znamjenja, gronidła a nastajenja z Chrome importěrujo.

  1. Wubjeŕśo, což cośo z Chrome pśewześ.
  2. Dajśo Firefox zbytk cyniś.
  3. Wjaselśo se malsnemu internetoju, zarědowanemu za was.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Pokazki priwatnosći Firefox