Firefox: Wěcej šćita. Mjenjej starošćow.

Šćit wašeje priwatnosći jo nam wjelgin wažny. Togodla jo priwatny modus Firefox mócnjejšy ako druge.

Bźez slěda pśeglědowaś

Źělenje jo wažne, ale to jo waš rozsud. Priwatny modus Firefox awtomatiski waše daty online ako gronidła, cookieje a historiju z wašogo licadła wulašujo. Gaž pótakem swój wobglědowak zacynjaśo, slědy njezawóstajijośo.

Schowane pśeslědowaki wuslěźiś

Někotare websedła a wabjeńske inseraty schowane pśeslědowaki zasmykuju, kótarež waše pśeglědowańske daty gromaźe, za tym až sćo je spušćił. Jano priwatny modus Firefox ma slědowański šćit, aby je awtomatiski blokěrował.

Wóttśěsćo śěžu pśeslědowakow

Pśeslědowaki nic jano daty gromaźe, mógu teke waše pśeglědowanje spómałšyś. Jano priwatny modus Firefox wabjenje ze schowanymi pśeslědowakami blokěrujo, aby wy balast wótbył a ĺicho pśeglědował.