Firefox ześěgnuś

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Pokazki priwatnosći Firefox

Cyńśo wěcej z wuměstnjonymi wideo

Got things to do and things to watch? Do both using Picture-in-Picture in Firefox. It lets you pop a video out of its webpage and pin it to your screen so you can keep watching while you’re on other pages, tabs and apps.

Tak to funkcioněrujo:

  1. Wotgrajśo wideo w swójom wobglědowaku Firefox, ako toś to.
  2. Klikniśo na tłocašk Wobraz-we-wobrazu, kótarež se nad wideo pokazujo, a wideo se wuměstnijo.
  3. Kśicujśo pó drugich rejtarikach abo samo zwenka Firefox. Wideo na městnje wóstanjo!
  4. Wóspjetujśo kšace 1-3, aby tak wjele wideo wobraz-we-wobrazu měł kaž cośo.

Tśi dalšne móžnosći, kak dajo se Wobraz-we-wobrazu wužywaś

Pśednosk abo zmakanje se woglědaś, mjaztym až něco notěrujośo

Widejo rozpokazanja z receptom wócynjone źaržaś, mjaztym až wariśo

Kócki, psyki a źiśi rozdrosćiś, mjaztym až źěło gótujośo