Wjelicna funkcija: Wobraz-we-wobrazu

Cyńśo wěcej z wuměstnjonymi wideo

Got things to do and things to watch? Do both using Picture-in-Picture in Firefox. It lets you pop a video out of its webpage and pin it to your screen so you can keep watching while you’re on other pages, tabs and apps.

Tak to funkcioněrujo:

  1. Wótgrajśo wideo w swójom wobglědowaku Firefox, ako toś te z młoźami cerwjenego panda.
  2. Klikniśo na tłocašk Wobraz-we-wobrazu, kótarež se nad wideo pokazujo, a wideo se wuměstnijo.
  3. Kśicujśo pó drugich rejtarikach abo samo zwenka Firefox. Wideo na městnje wóstanjo!

Tśi dalšne móžnosći, kak dajo se Wobraz-we-wobrazu wužywaś

Pśednosk abo zmakanje se woglědaś, mjaztym až něco notěrujośo

Widejo rozpokazanja z receptom wócynjone źaržaś, mjaztym až wariśo

Kócki, psyki a źiśi rozdrosćiś, mjaztym až źěło gótujośo