Firefox ześěgnuś

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Cyńśo wěcej z wuměstnjonymi wideo

Got things to do and things to watch? Do both using Picture-in-Picture in Firefox. It lets you pop a video out of its webpage and pin it to your screen so you can keep watching while you’re on other pages, tabs and apps.

Tak to funkcioněrujo:

  1. Wotgrajśo wideo w swójom wobglědowaku Firefox, ako toś to.
  2. Klikniśo na tłocašk Wobraz-we-wobrazu, kótarež se nad wideo pokazujo, a wideo se wuměstnijo.
  3. Kśicujśo pó drugich rejtarikach abo samo zwenka Firefox. Wideo na městnje wóstanjo!
  4. Wóspjetujśo kšace 1-3, aby tak wjele wideo wobraz-we-wobrazu měł kaž cośo.

Tśi dalšne móžnosći, kak dajo se Wobraz-we-wobrazu wužywaś

Pśednosk abo zmakanje se woglědaś, mjaztym až něco notěrujośo

Widejo rozpokazanja z receptom wócynjone źaržaś, mjaztym až wariśo

Kócki, psyki a źiśi rozdrosćiś, mjaztym až źěło gótujośo