Wužywajśo mjenjej składa

Nichten licadłowy žrack rady njama! Firefox jo sćažny wjelicny wobglědowak. Dokulaž mjenjej RAM ako Chrome wužywamy, móga waše druge programy wjelgin malsnje běžaś.

Dostańśo wše rejtariki bźez wokomuźenja

Pśewjeźenje někotarych nadawkow z někotarymi rejtarikami jo něnto lažčejše. Firefox jo něnto wěcejprocesowy wobglědowak, což wóznamjenijo, až waše rejtariki aktualne wóstawaju a se wjele casa njetrjeba, aby se znowego zacytali. Z 86% mjeńšym wisajucym casom pśechadaśo wót jadnogo rejtarika k drugemu, samo gaby wy wěcej wócynił.

Zwigniśo graśe z wobglědowakom na wušu rowninu

Smy zwónoźeli, až 3D-graśa pśisamem ze systemoweju malsnosću běže, a Firefox něnto lěpše wugbaś za graśe online sobu pśinjaso. Naš mócny wobglědowak reducěrujo wokomuźenja, póspěšujo ping-case a optiměrujo graśe graśow dogromady pśez malsne, sćazne pśeglědowanje.