Nejnowša mašina Firefox: Firefox Quantum

Firefox Quantum jo był rewolucija we wuwiśu Firefox. Smy napórali w lěśe 2017 nowy, błyskomalsny wobglědowak, kótaryž se stawnje pólěpšujo. Firefox Quantum jo Firefox Browser.

Dalšne informacije wó Firefox Quantum

  • Priwatnosć na prědnem městnje

    Firefox was online njewusnuchlijo. Blokěrujomy wjele znatych slědujucych cookiejow tśeśich a dajomy wam połnu kontrolu.

  • Supermalsny

    Wobstarajśo se malsnosć a wěstotu. Firefox jo malsny, dokulaž wašym aktiwitam njeslědujomy.

  • Wuwija se pśecej

    Namakajśo wše wjelicne funkcije Firefox.