Firefox ześěgnuś

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Nejnowša mašina Firefox: Firefox Quantum

Firefox Quantum jo był rewolucija we wuwiśu Firefox. Smy napórali w lěśe 2017 nowy, błyskomalsny wobglědowak, kótaryž se stawnje pólěpšujo. Firefox Quantum jo Firefox Browser.

Firefox ześěgnuś

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Dalšne informacije wó Firefox Quantum

  Priwatnosć na prědnem městnje

  Firefox was online njewusnuchlijo. Blokěrujomy wjele znatych slědujucych cookiejow tśeśich a dajomy wam połnu kontrolu.

  Supermalsny

  Wobstarajśo se malsnosć a wěstotu. Firefox jo malsny, dokulaž wašym aktiwitam njeslědujomy.

  Wuwija se pśecej

  Namakajśo wše wjelicne funkcije Firefox.