Llwytho Firefox i Lawr

Nid yw Firefox yn cael ei gynnal bellach ar Windows 8.1 ac is.

Llwythwch i lawr Firefox ESR ( Fersiwn Cymorth Estynedig ) er mwyn defnyddio Firefox.

Nid yw Firefox yn cael ei gynnal bellach ar macOS 10.14 ac is.

Llwythwch i lawr Firefox ESR ( Fersiwn Cymorth Estynedig ) er mwyn defnyddio Firefox.

Hysbysiad Preifatrwydd Firefox

Egwyddorion Preifatrwydd Data

Mae'r pum egwyddor ganlynol yn codi o'r Mozilla Manifesto ac yn arwain sut fyddwn yn:

 • datblygu ein cynnyrch â'n gwasanaethau
 • rheoli'r data defnyddwyr rydym yn ei gasglu
 • dewis a rhyngweithio gyda phartneriaid
 • siapio ein polisi cyhoeddus a'n gwaith eiriolaeth
 1. Dim syndod

  Defnyddio a rhannu gwybodaeth mewn ffordd dryloyw ac o fudd i'n defnyddwyr.

 2. Rheolaeth y defnyddiwr

  Datblygu cynnyrch ac eiriol am yr ymarfer gorau sy'n sicrhau fod gan ddefnyddwyr rheolaeth o'u data a phrofiadau ar-lein.

 3. Data cyfyngedig

  Casglu beth sydd arnom ei angen, dad adnabod lle mae hynny'n bosibl a dileu lle nad oes ei angen bellach.

 4. Gosodiadau synhwyrol

  Cynllunio ar gyfer cydbwysedd ystyrlon rhwng diogelwch a phrofiad defnyddiwr.

 5. Amddiffyniad mewn dyfnder

  Cynnal rheolaeth ac arferion aml haenog, llawer ohonynt y mae modd eu dilysu'n gyhoeddus.