Firefox: Mwy diogel. Llai o boen.

Mae gennym obsesiwn am ddiogelu eich preifatrwydd. Dyna pam rydym wedi gwneud Pori Preifat yn Firefox yn fwy pwerus na'r lleill.

Pori heb gadael ôl

Mae rhannu'n gyfystyr a gofalu, ond eich dewis chi yw hynny. Mae Pori Preifat Firefox y dileu'n awtomatig eich manylion ar-lein, cyfrineiriau, cwcis a hanes. Felly pan fyddwch yn gorffen, bydd dim ar ôl.

Cipio'r tracwyr cudd

Mae rhai gwefannau a hysbysebion yn atodi tracwyr cudd sy'n casglu'ch manylion pori ymhell ar ôl i chi adael. Dim ond Pori Preifat Firefox sydd â'r diogelwch tracio i'w rhwystro'n awtomatig.

Osgoi arafwch tracwyr

Nid yn unig mae tracwyr yn casglu'ch manylion, maen nhw hefyd yn arafu cyflymder eich pori. Dim ond Pori Preifat Firefox sy'n rhwystro hysbysebion gyda thracwyr cudd, fel eich bod yn osgoi arafwch tracwyr a phori'n rhydd.