Llai o ddefnydd o gof na Chrome

Os yw eich porwr gwe'n defnyddio gormod o gof, newidiwch i Firefox.

Efallai nad yw eich system yn cwrdd â gofynion Firefox, ond mae modd i chi brofi un o'r rhain:

Nid yw eich system yn cyrraedd y gofynion i redeg Firefox.

Nid yw eich system yn cyrraedd y gofynion i redeg Firefox.

Please follow these instructions to install Firefox.

Preifatrwydd Firefox

Nodweddion

  • Cyflymwch eich cyfrifiadur

    Mae pob rhaglen cyfrifiadur rydych yn ei defnyddio yn cymryd peth cof. Pan mae gormod yn cael ei ddefnyddio, gall eich system araaaaafu. Mae Firefox y anelu at gytbwysedd — defnyddio digon o gof i chi gael pori'n llyfn a gadael digon o gof i gadw eich cyfrifiadur i fod yn ymatebol.

  • Peidio rhedeg allan o gof

    Mae Chrome yn defnyddio 1.77x yn fwy o gof na Firefox. Os yw eich cyfrifiadur eisoes yn isel ar gof, gall hyn achosi arafwch arwyddocaol. Gall defnyddio'r fersiwn diweddaraf o Firefox gyda'r prosesau lluosog arwain at gael mwy o gof ar gael ei redeg eich hoff raglenni.

  • Pori'n gynt, yn breifat

    Gallwch grwydro'r we'n gynt gyda Pori Preifat Firefox. Dim ond modd preifat Firefox sy'n cynnwys diogelwch rhag tracio sy'n rhwystro hysbysebion sydd â thracwyr rhag llwytho ar dudalennau. Mae glanhau tudalennau'n golygu bod tudalennau gwe'n angor yn gynt.

Mwy preifat

Nid yw Firefox yn gwerthu mynediad i'ch manylion personol fel mae cwmnïau eraill. O offer preifatrwydd i ddiogelu rhag tracio, chi sy'n rheoli pwy sy'n gweld beth.

Dyma sut mae Firefox yn diogelu eich preifatrwydd

Mwy rhydd

Nid dilyn y dorf yw ein ffordd ni. Fel rhan o'r Mozilla dim-er-elw, mae Firefox yn arwain y frwydr i ddiogelu eich hawliau ar-lein, ac fel pencampwr y Rhyngrwyd er mantais i bawb — nid dim ond rhai.

Porwch yn annibynnol gyda Firefox