Cyflymu eich cyfrifiadur

Mae pob rhaglen cyfrifiadur rydych yn ei defnyddio yn cymryd peth cof. Pan mae gormod yn cael ei ddefnyddio, gall eich system araaaaafu. Mae Firefox yn anelu at gytbwysedd — defnyddio digon o gof i chi gael pori'n llyfn a gadael digon o gof i gadw'ch cyfrifiadur yn ymatebol.

Peidio rhedeg allan o gof

Mae Chrome yn defnyddio 1.77x yn fwy o gof na Firefox. Os yw eich cyfrifiadur eisoes yn isel ar gof, gall hyn achosi arafwch arwyddocaol. Gall defnyddio'r fersiwn diweddaraf o Firefox gyda'r prosesau lluosog arwain at gael mwy o gof ar gael ei redeg eich hoff raglenni.

Pori'n gynt, yn breifat

Gallwch grwydro'r we'n gynt gyda Pori Preifat Firefox. Dim ond modd preifat Firefox sy'n cynnwys diogelwch rhag tracio sy'n rhwystro hysbysebion sydd â thracwyr rhag llwytho ar dudalennau. Mae glanhau tudalennau'n golygu bod tudalennau gwe'n angor yn gynt.