Nodau tudalen gwell

Peidiwch â phetruso, carwyr nodau tudalen. Trefnwch nhw gyda Firefox.

Efallai nad yw eich system yn cwrdd â gofynion Firefox, ond mae modd i chi brofi un o'r rhain:

Nid yw eich system yn cyrraedd y gofynion i redeg Firefox.

Nid yw eich system yn cyrraedd y gofynion i redeg Firefox.

Please follow these instructions to install Firefox.

Preifatrwydd Firefox

Nodweddion

  • Ffeilio'r nod tudalen yna

    Trefnwch eich ffefrynnau gyda'r eicon seren nodau tudalen, sy'n caniatáu i chi ychwanegu'n sydyn enwau a ffolderi wedi'u cyfaddasu. Yna ewch i'ch bar offer nodau tudalen i wneud yn siŵr nad ydych yn colli golwg o'ch hoff ddolenni.

  • Symud gyda'r nod tudalen

    Ewch â'ch ffefrynnau gyda chi wrth deithio. Defnyddiwch Firefox Sync i gael mynediad i'ch nodau tudalen ar draws eich holl dyfeisiadau, o'r bwrdd gwaith i'r symudol. Neu defnyddiwch Pocket i gadw unrhyw erthygl ar-lein neu dudalen a dod nôl ati yn nes ymlaen - heb y Rhyngrwyd hyd yn oed.

  • Chwarae gyda nodau tudalen

    Arferwch eich manylder gyda phob ychwanegyn rheoli nodau tudalen, fedrwch feddwl amdano, o luniau sgrin tudalen llawn i farau ochr newid cyflym i nodau tudalen preifat wedi eu cloi'n dynn.

Mwy preifat

Nid yw Firefox yn gwerthu mynediad i'ch manylion personol fel mae cwmnïau eraill. O offer preifatrwydd i ddiogelu rhag tracio, chi sy'n rheoli pwy sy'n gweld beth.

Dyma sut mae Firefox yn diogelu eich preifatrwydd

Mwy rhydd

Nid dilyn y dorf yw ein ffordd ni. Fel rhan o'r Mozilla dim-er-elw, mae Firefox yn arwain y frwydr i ddiogelu eich hawliau ar-lein, ac fel pencampwr y Rhyngrwyd er mantais i bawb — nid dim ond rhai.

Porwch yn annibynnol gyda Firefox