Gwirfoddoli gyda Mozilla!

  • 10,554 Mozilliaid gweithgar ar draws y byd
  • 28 digwyddiadau o amgylch y byd
  • 87 cynnydd nifer yr ieithoedd, ar bob cyfandir

#IAmAMozillian

Helo, fi yw Rubén, rwy'n Fozilliad yn Sbaen

Rwyf wedi bod yn cydweithio gyda chymuned Mozilla ers 2004, gan helpu gyda lleoleiddio gwefannau, sicrwydd ansawdd, cefnogi defnyddwyr a marchnata cymunedol. Rwyf hefyd wedi bod yn helpu trefnu digwyddiadau yn Sbaen a chyflawni tasgau technoleg gwybodaeth o fewn cymuned Sbaenaidd Mozilla.

Ar hyn o bryd, rwy'n cynorthwyo gyda:

  • Lleoleiddio Mozilla.org
  • Rhaglen mentora Sbaenaidd Mozilla
  • Digwyddiadau cymunedol

Dewch i gyfarfod â rhagor o Fozilliaid

Derbyn diweddariadau gan y gymuned (Saesneg)