Firefox: Man nunimaj ta tzij xa k'o jun aruma

Alaj ruk'aslem ri Firefox chuqa' k'o rik'in Mozilla, akuchi' majun ch'akoj rojqan, ri yeruch'ojij taq ruch'ojib'al pa k'amab'ey, eruchajin ri to'onelal taq nimamoloj chuqa' nub'än chi tapon pa kiq'a' konojel ri K'amaya'l chijun ri ruch'akul.

Majun ximoj q'ab'aj

Xnuk' ri Firefox ruma k'ïy achoq uma. Ri ri' nuq'ajuj chi yojtikïr niqasamajij ri man yetikïr ta nikib'än ri ch'aqa' chik, achi'el kinuk'ik ch'aqa' chik taq tikojil chuqa' taq b'anikil ri man e'ewan ta. Niqato' ri ach'ojib'al richin ichinanem rik'in samajib'äl achi'el ri ichinan okem pa K'amaya'l rik'in Chajinïk chuwäch Ojqanïk.

Ri natzu' ja ri' ri k'o awik'in

Niqana'ojij chi kichin ri winaqi' ri K'amaya'l, man richin ta ch'akoj. Jun jaloj kik'in ch'aqa' chik taq nimamolojri'ïl, man yeqak'ayij ta ri taq atzij. rat awetaman naya' q'ij achike yetikïr yetz'eto ri runatab'al akanoxik chuqa' awokem pa k'amaya'l. ¡Cha'oj — toq k'o jun raxinäq K'amaya'l, nawïl xab'akuchi'!

Jun kanob'äl pa jun taqel taqanem

Rik'in ri yeqato' ri taq ach'ojib'al pa k'amab'ey, chuqa' eqachapon chi kowil ri kuchuq'a' ajto'onel nimamoloj toq yojsamäj kik'in qachib'il chijun ri ruwach'ulew richin yeqachilab'ej utziläj taq samaj richin raxnaqil ri K'amaya'l. Ruma ri' toq rat nacha' ri Firefox chuqa' röj yatqacha'.